You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Počítač pro zjištění pevnosti betonu

Přehled

Pro postup stavby a efektivitu práce na staveništi je nesmírně důležité vědět, kdy přesně bude dosaženo stanovené pevnosti betonu. Podle tuhnutí betonu může být například určeno, kdy mohou být odstraněny dodatečné stojky a panely bednění a kdy může být hotová část stavby předepjatá a zatížená. Znalost procesu zrání betonu zvyšuje bezpečnost práce na staveništi, kvalitu betonu a také šetří čas a náklady.

Počítač pro zjištění pevnosti betonu MC(R)-21 firmy Verboom, která se zabývá měřením zrání betonu již více než 30 let, určuje stupeň zralosti a tím i pevnosti v tlaku čerstvého betonu. Měří vývoj teploty betonu pomocí senzorů ve stavební konstrukci a vypočítá příslušný průběh zrání betonu podle metody "de Vree".

Jednoduché
Měření je možné v každém místě konstrukce. Instalace počítače je snadná a operace probíhají prostřednictvím logických otázek na obrazovce.

Spolehlivé
Zkouška stupně zralosti dle DIN 1045-3 a ZTV-ING-3 je bezpečná metoda pro stanovení pevnosti betonu v tlaku, podle které může být přesně určena doba pro odbednění, předepnutí a zatížení betonu.

Praktické
Díky bezdrátovému přenosu mohou být data k dispozici v internetovém portálu v reálném čase. Všechny oprávněné osoby mohou mít přístup k datům z libovolného počítače s připojením na internet. Integrovaná služba textových zpráv poskytuje informace o tom, kdy bylo dosaženo přednastavených hodnot zrání betonu.

Univerzální
Dodatečně k měření pevnosti betonu může být počítač také použit pro automatické ovládání zahřívání nebo chlazení betonu.

Kompaktní
Schránka počítače je odolné vůči povětrnostním podmínkám a není větší než běžná krabice od bot.


Technický popis

Počítač

 • polyesterová schránka s víkem, zavřená s rozměry 300 mm x 250 mm x 170 mm
 • hmotnost bez kabelu a adaptéru cca 4 kg
 • přípustná okolní teplota počítače: 0°C až 70°C
 • jazyky: němčina, holandština, angličtina a francouzština

Baterie

 • dobíjecí NiMH baterie (6.0 V / 3050 mAh)
 • doba nabíjení baterie cca 10 hodin
 • životnost baterie cca 1 týden
 • kapacitu baterie zobrazenou v procentech lze vyvolat na displeji a online
 • adaptér vstup 230 V / 50 Hz / 21 W, výstup 12 V / 1000 mA

Zjišťování údajů

 • termoelektrický měřící napájecí kabel L2KK - Fe/CuNi, maximální délka cca 150 m
 • 4 měřící kabelové vstupy
 • měření možné v libovolném místě konstrukce
 • rozsah měření – 10 °C až + 110 °C
 • výpočtové rozmezí pro pevnost od 1°C do 99°C
 • přesnost měření 0,5°C, přesnost čtení 1 číslice
 • doba chodu může být nastavena maximálně na 1 800 hodin s přesností jedné hodiny
 • hodnotu C lze nastavit v rozmezí 1,01 do 2,50 s přesností 0,01 
 • počítač pro zjištění pevnosti betonu pracuje podle metody "de Vree" (nizozemská NEN 5970)
 • stanovení pevnosti v tlaku podle DIN 1045-3 a ZTV-ING-3 pomocí zkoušky tvrdosti a stupně zralosti
 • pro použití MC(R)-21 musí být k dispozici kalibrační graf betonu (poměr zralosti a pevnosti) a hodnota C (faktor citlivosti na teplotu) cementu
 • konečná zralost až 9990°Ch je nastavitelná s přesností na 10°Ch
 • paměťový modul může být načten pomocí rozhraní USB a softwaru McMatWin
 • data mohou být načtena pomocí GPRS

Ovládání zahřívání / chlazení

 • 4 ovládací výstupy
 • kontrolní signál On / Off kontakt max. 24 V/1A
 • zvýšení teploty “Heating off“ může být nastaveno od 0 do 20°C na 0 až 10 hodin každým směrem
 • následné ochlazení může být nastaveno v krocích po 0,5°C přes 0 až 9,5°C za hodinu
 • kontrola zrání lze tímto způsobem nastavit v krocíh po 10°Ch v rozmezí od 0 do 9990°Ch
 • možnost nastavení maximální doby ohřevu, teploty betonu a rychlosti zahřívání

Online portál

Následující odkaz Vás zavede do přehledně strukturovaného internetového portálu s vzorovým projektem a informacemi o možnostech vyhodnocení.

Odkaz na portál: http://www.rijpheidscomputer.nl/klanten

Uživatelské jméno: demo
Heslo: demo


Kontakt

Chcete-li se dozvědět více o produktu, obraťte se na hlavního zástupce systémů pro sledování tuhnutí betonu:

HTK Tegelaar
Agentur für Marktförderung
Dahlienstraße 109
47800 Krefeld
Německo
Telefon: +49 (0)2151.543430

info@tegelaar.de
www.reifecomputer.de