You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Modulové lešení PERI UP Rosett

Přehled

S lešením PERI UP Rosett lze hospodárně obestavět lešením také komplikované tvary, jako např. historické budovy s arkýři a vyloženími. Styčník systému Rosett na vertikálním sloupku přispívá ke snadné a rychlé montáži, ocelové podlahy jsou mimořádně únosné.

Sladěné rozměry systému a jednotlivých dílů umožňují libovolnou kombinaci s rámovým a modulovým lešením. Integrovaná pojistka proti nadzvednutí podlahy zajišťuje zarovnané přechody, výška zábradlí je stejná a při osazování podlahových zarážek nevznikají mezery.

Systém PERI UP Rosett vyhovuje požadavkům evropské normy EN 12810 a EN 12811 a splňuje požadavky na ochranná lešení podle normy DIN 4420-1 (Záchytná a střešní záchytná lešení pro výšku pádu ≤ 2,00 m, Záchytné stříšky)

PERI UP Rosett 72

 • Systémová šířka 72 cm
 • Šířka plochy podlahy 64 cm
 • Třída zatížení 1 až 4

PERI UP Rosett 104

 • Systémová šířka 104 cm
 • Šířka plochy podlahy 96 cm
 • Třída zatížení 1 až 6

Prakticky žádná omezení
Optimální možnost přizpůsobení výšky, šířky a délky.

Mimořádně snadná montáž
Rychlá a bezpečná montáž se systémem „Gravity Lock“.

Uklidňující bezpečí
nabízí integrovaná pojistka proti nadzvednutí podlahy bez nutnosti použití dalších dílů.


Technický popis

Stručný popis:
Pracovní lešení z dílů modulového lešení Rosett se šířkou 72 a 104 cm, standardní provedení do výšky 24 m.

Rychlá a bezpečná montáž:

 • možnost montáže s pomocí předem montovaného zábradlí a držáku zábradlí s klínem UPW nebo s horizontálou
 • integrovaná pojistka proti nadzvednutí podlahy
 • systém Gravity Lock zajistí horizontálu ihned po osazení
 • hranatá rozeta zabraňuje odkutálení sloupku

Třídy zatížení/příslušná délka podlahy:

 • šířka 72 cm: 1 až 4
 • šířka 104 cm: 1 až 6
 • průmyslová podlaha 32 x 250 cm ≤ 6
 • průmyslová podlaha 32 x 300 cm ≤ 5

Manipulace:

 • vertikální sloupek 2,0 m: 10,0 kg
 • horizontála 3,0 m: 8,7 kg
 • průmyslová podlaha 32 x 250 cm: 17,0 kg
 • průmyslová podlaha 32 x 300 cm: 19,9 kg
 • Předem montované zábradlí: sloupek + zábradlí: 13,1 kg

Možnosti připojení:

 • metrický modul po 25 cm
 • rozestup styčníků 50 cm
 • 12 míst pro připojení horizontál a diagonál

Nabízené služby:

 • možnost nájmu lešení kdekoli na světě
 • koordinátoři lešení
 • technické zpracování projektů

Hmotnost/m²:

 • R72: 14,0 – 16,0 kg/m²
 • R104: 17,5 – 19,0 kg/m²

Rychlost montáže:

 • montáž R72: 8 - 11 m²/osobohodina
 • demontáž R72: 12 - 17 m²/osobohodina