You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Armovací lešení PERI UP Rosett

Přehled

Armovací lešení je zvláštním druhem fasádního lešení. Vyznačuje se tím, že nevyžaduje ukotvení. Sestavy jsou stabilní bez použití přitížení a lze je tedy přemisťovat bez nutnosti montáže. Stavebnicový princip armovacího lešení PERI UP Rosett umožňuje rychle stanovit a jednoduše připravit množství potřebného materiálu. Dodaný návod k montáži a použití armovacího lešení obsahuje všechny bezpečnostní pokyny až po informace o místech uvázání vázacích prostředků jeřábu. Při konfiguraci sestav lešení je přihlédnuto k různým potřebným výškám, které vyplývají z návrhu bednění.

Stabilita
Bez ukotvení - bez nutnosti přitížení před bedněním a stěnami.

Možnost naplánování
Stavebnicový princip umožňuje rychlé stanovení množství potřebného materiálu.

Rychlost
Pevné spojení jednotlivých dílů na tah umožňuje přemísťování kompletních sestav jeřábem.


Technický popis

  • možnost použití jako pracovního lešení ze skupiny lešení 1 – 3 podle normy DIN 4420-1 nebo třídy zatížení 1 – 3 podle normy EN 12811-1 (0,75 – 2,00 kN/m²)
  • splňuje požadavky na zatížení náporem větru podle normy DIN EN 1004 nebo DIN EN 12811
  • systémová šířka 72 cm a 104 cm
  • šířka základny 150 cm nebo 250 cm
  • maximální výška podlahy 6,60 m (při šířce základny 150 cm) nebo 10,80 m (při šířce základny 250 cm)
  • pevné spojení na tah umožňuje přemísťování sestav jeřábem