You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Schodiště PERI UP Rosett Public

Schodiště PERI UP Rosett Public: Tvar schodiště a uspořádání podest splňuje požadavky, které jsou kladeny na výstupy pro veřejnost.
Schodiště PERI UP Rosett Public: Při hromadných akcích je nutno vytvořit přístupy pro velké množství osob. Za tímto účelem jsou používána víceramenná schodiště, která jsou dělena vnitřním zábradlím.
Schodiště PERI UP Rosett Public: Řešení pro veletrhy: Schodiště jako výstup na lávku pro pěší nad víceproudou komunikací.
Schodiště PERI UP Rosett Public jako schodišťová věž uvnitř kostela, která slouží jako nouzové schodiště pro případ poruchy elektrického výtahu.
Schodiště PERI UP Rosett Public: Vypracováním různých řešení podporuje společnost PERI své zákazníky již ve fázi plánování. Zákazník nakonec obdrží potřebné výkresy s příslušným statickým posouzením.

Přehled

Systém PERI UP Public byl navržen s důrazem na „bezpečnost uživatelů“. Typickým příkladem použití na veřejných prostranstvích je přístup k tribunám, k dočasným lávkám pro pěší nebo jako náhrada schodiště v interiéru nebo exteriéru při rekonstrukcích.

K dispozici jsou různé varianty konstrukce
Jednoramenné nebo víceramenné schodiště, lomené schodiště nebo schodišťová věž.


Technický popis

  • pro schodiště na veřejných prostranstvích, která jsou využívána velkým počtem osob
  • jako jednoramenné schodiště se šířkou 150 cm, 200 cm a 250 cm
  • jako víceramenné schodiště s větší šířkou, sestavené z vedle sebe uspořádaných schodišťových ramen
  • jako lomené schodiště, sestavené v 90° úhlu v místě podest
  • jako schodišťová věž se schodišťovým zrcadlem nebo bez něj, sestavena zvláštním uspořádáním lomeného schodiště
  • uspořádání podest, stoupání schodiště, ochrana proti propadnutí a přelezení zábradlí splňuje geometrické požadavky pro veřejná prostranství a požadavky na ochranu proti vandalismu
  • dovolené užitečné zatížení 7,50 kN/m², zatížení zábradlí až 2,00 kN/m