You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Počítač pro zjištění pevnosti betonu

Dřívější odbednění s maximální bezpečností prostřednictvím testování pevnosti betonu
Instalace počítače je snadná a operace probíhají prostřednictvím logických otázek na obrazovce.
Ke každému ze 4 měřících kabelových vstupů, lze připojit termoelektrické měřící napájecí kabely s maximální délkou cca 150 m.
Box odolný vůči povětrnostním podmínkám není větší než karbice od bot.
Hodnoty teploty, pevnosti v tlaku a zralosti nejsou k dispozici pouze jako grafy, ale také ve třech tabulkách jako výsledky naměřených hodnot.
Uživatel může být informován prostřednictvím textové zprávy, jakmile je dosaženo požadované finální tuhosti betonu. Křivka zrání může být také monitorována a sledována grafem v online portálu.
Kromě nastavení počítače, lze i měřená data vidět v různých grafech v online portálu. Obrázek ukazuje křivku odolnosti vůči tlaku.

Přehled

Pro postup stavby a efektivitu práce na staveništi je nesmírně důležité vědět, kdy přesně bude dosaženo stanovené pevnosti betonu. Podle tuhnutí betonu může být například určeno, kdy mohou být odstraněny dodatečné stojky a panely bednění a kdy může být hotová část stavby předepjatá a zatížená. Znalost procesu zrání betonu zvyšuje bezpečnost práce na staveništi, kvalitu betonu a také šetří čas a náklady.

Počítač pro zjištění pevnosti betonu MC(R)-21 firmy Verboom, která se zabývá měřením zrání betonu již více než 30 let, určuje stupeň zralosti a tím i pevnosti v tlaku čerstvého betonu. Měří vývoj teploty betonu pomocí senzorů ve stavební konstrukci a vypočítá příslušný průběh zrání betonu podle metody "de Vree".

Jednoduché
Měření je možné v každém místě konstrukce. Instalace počítače je snadná a operace probíhají prostřednictvím logických otázek na obrazovce.

Spolehlivé
Zkouška stupně zralosti dle DIN 1045-3 a ZTV-ING-3 je bezpečná metoda pro stanovení pevnosti betonu v tlaku, podle které může být přesně určena doba pro odbednění, předepnutí a zatížení betonu.

Praktické
Díky bezdrátovému přenosu mohou být data k dispozici v internetovém portálu v reálném čase. Všechny oprávněné osoby mohou mít přístup k datům z libovolného počítače s připojením na internet. Integrovaná služba textových zpráv poskytuje informace o tom, kdy bylo dosaženo přednastavených hodnot zrání betonu.

Univerzální
Dodatečně k měření pevnosti betonu může být počítač také použit pro automatické ovládání zahřívání nebo chlazení betonu.

Kompaktní
Schránka počítače je odolné vůči povětrnostním podmínkám a není větší než běžná krabice od bot.


Technický popis

Počítač

 • polyesterová schránka s víkem, zavřená s rozměry 300 mm x 250 mm x 170 mm
 • hmotnost bez kabelu a adaptéru cca 4 kg
 • přípustná okolní teplota počítače: 0°C až 70°C
 • jazyky: němčina, holandština, angličtina a francouzština

Baterie

 • dobíjecí NiMH baterie (6.0 V / 3050 mAh)
 • doba nabíjení baterie cca 10 hodin
 • životnost baterie cca 1 týden
 • kapacitu baterie zobrazenou v procentech lze vyvolat na displeji a online
 • adaptér vstup 230 V / 50 Hz / 21 W, výstup 12 V / 1000 mA

Zjišťování údajů

 • termoelektrický měřící napájecí kabel L2KK - Fe/CuNi, maximální délka cca 150 m
 • 4 měřící kabelové vstupy
 • měření možné v libovolném místě konstrukce
 • rozsah měření – 10 °C až + 110 °C
 • výpočtové rozmezí pro pevnost od 1°C do 99°C
 • přesnost měření 0,5°C, přesnost čtení 1 číslice
 • doba chodu může být nastavena maximálně na 1 800 hodin s přesností jedné hodiny
 • hodnotu C lze nastavit v rozmezí 1,01 do 2,50 s přesností 0,01 
 • počítač pro zjištění pevnosti betonu pracuje podle metody "de Vree" (nizozemská NEN 5970)
 • stanovení pevnosti v tlaku podle DIN 1045-3 a ZTV-ING-3 pomocí zkoušky tvrdosti a stupně zralosti
 • pro použití MC(R)-21 musí být k dispozici kalibrační graf betonu (poměr zralosti a pevnosti) a hodnota C (faktor citlivosti na teplotu) cementu
 • konečná zralost až 9990°Ch je nastavitelná s přesností na 10°Ch
 • paměťový modul může být načten pomocí rozhraní USB a softwaru McMatWin
 • data mohou být načtena pomocí GPRS

Ovládání zahřívání / chlazení

 • 4 ovládací výstupy
 • kontrolní signál On / Off kontakt max. 24 V/1A
 • zvýšení teploty “Heating off“ může být nastaveno od 0 do 20°C na 0 až 10 hodin každým směrem
 • následné ochlazení může být nastaveno v krocích po 0,5°C přes 0 až 9,5°C za hodinu
 • kontrola zrání lze tímto způsobem nastavit v krocíh po 10°Ch v rozmezí od 0 do 9990°Ch
 • možnost nastavení maximální doby ohřevu, teploty betonu a rychlosti zahřívání

Online portál

Následující odkaz Vás zavede do přehledně strukturovaného internetového portálu s vzorovým projektem a informacemi o možnostech vyhodnocení.

Odkaz na portál: http://www.rijpheidscomputer.nl/klanten

Uživatelské jméno: demo
Heslo: demo


Kontakt

Chcete-li se dozvědět více o produktu, obraťte se na hlavního zástupce systémů pro sledování tuhnutí betonu:

HTK Tegelaar
Agentur für Marktförderung
Dahlienstraße 109
47800 Krefeld
Německo
Telefon: +49 (0)2151.543430

info@tegelaar.de
www.reifecomputer.de