You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurátor podpěrných věží MDS PERI UP Flex

Přehled

Konfigurátor podpěrných věží MDS PERI UP Flex napomáhá stanovit parametry podpěrných konstrukcí. Uživatelé dokáží určit pomocí webového konfigurátoru přípustné zatížení do stojky, jako i minimální zatížení proti posunutí a to snadno, rychle a přesně. Výsledky vycházejí z parametrů PERI.

odkaz na konfigurátor podpěrných věží MDS PERI UP Flex


Popis funkce

Po zadání parametru pro volně stojící nebo v hlavě zapřenou podpěrnou věž, zobrazí aplikace uživateli jeho individuální výsledky. Ty obsahují vyobrazení statického působení pro příslušnou podpěrnou věž MDS PERI UP Flex, dle typu konfigurace, s uvedením maximálních hodnot pro vytočení vřeten a přípustné svislé zatížení do stojky Fv, případně Fvmin proti posunutí v kN.

Výsledky výpočtu jsou k dispozici ve formátu PDF, pro přímý tisk nebo zaslání na email prostřednictvím aplikace. Součástí výstupu je i možnost základního popisu konstrukce.

Aplikace umožňuje výběr komplexních konfiguračních variant, výběr z různých typů vřeten nebo rozměrů základny věže, posouzení účinků větru na věže a poskytuje řešení pro výšky věží mezi 1.60 až 9.39 m.


Norma

Postup výpočtu vychází z evropské normy DIN EN 12812 "Podpěrná lešení - požadavky na provedení a obecný návrh" obsahující národní přílohu. Tato norma upravuje, mimo jiné, požadavky na návrhy a provedení podpěrných věží a obsahuje postupy pro jejich navrhování.

Založeno na výpočtových výsledcích

Základem konfigurátoru podpěrných věží MDS PERI UP Flex jsou prarametry a výpočty firmy PERI pro systém podpěrných věží MDS PERI UP Flex, které jsou převzaty z návodu na montáž podpěrných věží MDS PERI UP Flex.

Znalost normy a její terminologie je nutná za účelem uplatnění výsledků konfigurátoru podpěrných věží MDS PERI UP Flex.

Doplňující informace

  • Návod na montáž podpěrných věží PERI MDS
  • Produkt v souladu z normou DIN EN 12812:2008-12
  • PERI Tabulky 2014

Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de