You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI ELPOS

Přehled

Nasazení systémů bednění a lešení se dá rychle a snadno navrhovat se softwarem ELPOS. Bez znalostí programu CAD tak mohou být vytvořeny projekty jednoduchého sklepa nebo vícepodlažní stavby stejně jako praktické výkresy a výpisy prvků dle daného projektu.

Malá časová náročnost
díky automatičnosti a elektornickému katalogu konstrukčních částí.

Optimalizované vytížení materiálu
Přizpůsobení potřeby materiálu dle taktů přesně na míru projektu.

Bezpečná realizace
se srozumitelnými výkresy.


Technický popis

  • rychlá a snadná digitální pomůcka pro každodenní navrhování bednění a lešení se systémy PERI
  • možnost obsluhy se základními znalostmi PC
  • automatická pomůcka pro standardní systémy PERI a základní funkce pro manuální přizpůsobování

Služby

Náše služby k programu ELPOS

Obsluha programu ELPOS je v principu jednoduchá a intuitivní. Při užívání software pomáhá snadno pochopitelná dokumentace. Pro usnadnění plánování na PC školíme uživatele v našem školicím centru.

Náš tým je připraven uživatele vyškolit, pomoci s prvními kroky a provádět další školení vedoucí ke zdokonalení znalostí.


Demo

Nejdříve vyzkoušet - pak koupit

Přesvědčte se před koupí o schopnostech našeho software a vyzkoušejte si, jestli je ELPOS vhodný pro Vaše účely.

Demo verzi můžete mít k dispozici bez omezení po dobu 30 dnů. Za tu dobu můžete vyzkoušet software v konkrétních případech a obrátit se na nás v případě jakýchkoliv dotazů.