You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vysokopevnostní podpěry HD PERI UP Flex

Vyskopevnostní podpěry s integrovanou regulací zatížení.
Plánované regulované předepnutí, které je vyžadováno při podepření stávajících konstrukcí.
Regulované uvolnění při zatížení pomocí hydraulického válce v patce.

Přehled

4sloupkové vysokopevnostní podpěry ze systémových dílů PERI UP Flex přenáší zatížení do 200 kN. Hydraulický válec umístěný v patce umožňuje regulovaný pokles podpěry pod zatížením, stejně jako plánované regulované předepnutí, které je vyžadováno při podepření stávajících konstrukcí. Hydrauliku je možné přemisťovat od podpěry k podpěře, to snižuje počet potřebných válců.

Systematické předepnutí
s hydraulickým válcem např. pro podepření rekonstruovaných objektů.

Regulované uvolnění při zatížení
hydraulickým válcem v patce.

Hospodárné
díky použití standardních konstrukčních dílů modulového lešení PERI UP Flex.

Lehké díly malých rozměrů
pro snadnou manipulaci ve stísněných prostorách u rekonstrukcí a v průmyslových zónách.


Technický popis

  • 4sloupková vysokopevnostní podpěra pro přenesení koncentrovaného bodového zatížení do 200 kN, pro montážní výšky do  8.00 m
  • z vertikálních sloupků PERI UP s délkou 50 cm až 3.00 m, horizontál UH Plus, spouštěcího vřetena a hlavy stejně jako doplňkového hydraulického zařízení pro patku
  • plynulé přizpůsobení výšky s pomocí hlavy; předepnutí a uvolnění spouštěcím vřetenem s pomocí hydraulického zařízení HD
  • mechanické přenesení síly v klidovém stavu stavěcí maticí
  • hlava se sklopnou deskou v úhlu 3°; připojení na spodní nosník HDT možné