You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park

“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park: Přímo u Prátru ve Vídni probíhá výstavba nápadných obytných budov.
“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park: Stěny, bedněné v předstihu systémem TRIO 330, umístěné na lávkách FB 180, které jsou posunovány i s bedněním směrem vzhůru, rozdělují práce na stěnách a stropech i nákladnou výrobu vyložených balkónů.
“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park: Stěnové bednění TRIO a stropní bednění SKYDECK zajišťují rychlý postup prací tak, aby bylo možné dodržet stanovený časový harmonogram.
“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park: Panelové stropní bednění SKYDECK zajišťovalo při zhotovení stropů dodržení stejné rychlosti bednění, jaká byla na začátku u stropu v podzemní garáži.
“Viertel Zwei – Rondo” Obytný park: Jedinečný tvar balkónů propůjčuje obytnému komplexu extravagantní vzhled a nabízí nezvyklý komfort pro bydlení.

Informace o projektu

Místo stavby: Vídeň, Rakousko

 • bytový projekt s 200 bytovými jednotkami v bezprostřední blízkosti vídeňského parku Prátr v nové, moderní čtvrti u dostihové dráhy Krieau
 • sedm nevšedních, čtyř až desetipatrových budov, vysokých až 33 m
 • společný suterén o rozloze 11 500 m² s 245 parkovacími místy v podzemní garáži
 • terasovité, kruhové, vyložené balkóny

Požadavky

 • velmi napjatý časový harmonogram výstavby - 10 měsíců
 • rozdělení výstavby na sekce stěn, stropů a balkónů
 • vytvoření nepravidelně uspořádaných balkónů s podepřením
 • pravoúhlé, vetknuté stěny

Zákazník

Stavbu provedl
Heitkamp Construction GmbH, Vídeň

Investor/Projektant
IC Development GmbH, Vídeň

Architekt
Thomas Pucher, Graz

Podpora projektu
PERI GmbH, Nußdorf ob der Traisen

Výhody pro zákazníka

 • technicky a ekonomicky atraktivní řešení všech požadavků
 • dodržení napjatého časového harmonogramu výstavby rozdělením pracovních postupů a rychlými takty
 • podpěrné věže MULTIPROP ponechávají dostatečný prostor pro transport materiálu do budovy
Mr. Horst Höfer, Manažer projektu (Heitkamp Construction GmbH, Vídeň): Díky vysoké odbornosti a velké angažovanosti techniků PERI mohlo být pro všechny požadavky nalezeno technicky a ekonomicky atraktivní řešení.
Horst Höfer
Manažer projektu (Heitkamp Construction GmbH, Vídeň)

Díky vysoké odbornosti a velké angažovanosti techniků PERI mohlo být pro všechny požadavky nalezeno technicky a ekonomicky atraktivní řešení.

Řešení PERI

 • koncepce bednění přizpůsobená projektu s technickým celkovým a detailním řešením, vytvořená již ve fázi nabídky
 • sladěné kompletní řešení podle požadavků na bednění, lešení i bezpečnost zahrnující v co největší míře systémy ze širokého portfólia výrobků PERI
 • vyložené, obíhající balkóny se stropními stoly z nosníkového stropního bednění MULTIFLEX na podpěrných věžích MULTIPROP
 • průběžná ochrana proti pádu z výšky ve všech podlažích se systémem PROKIT
 • bednění stěn systémem rámového bednění TRIO 330, posunovaným v předstihu směrem vzhůru na sklápěcích lávkách FB 180
 • realizace stropů jednotlivých podlaží i suterénu se systémem panelového bednění SKYDECK