You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Městský tunel Malmö

Městský tunel Malmö: Úsek v jižní části vjezdu, dlouhý asi 1,5 km, byl také budován jako hloubený s jednou vodorovnou pracovní spárou. Stěny a strop byly v tomto případě betonovány společně až poté, co bylo dno dokončeno, po záběrech dlouhých 15 m.
Městský tunel Malmö: Stěnové nosníkové bednění VARIO bylo přisazováno díky pojízdným vozům naprosto přesně. Vpředu se pojíždělo po podkladní vrstvě, vzadu po hotovém dnu pomocí vozíku na válcových pojezdech.
Městský tunel Malmö: Dno, stěny i strop mohly být s tunelovým bedněním PERI vyráběn v 10denním taktu.
Se dvěma stropními bednicími vozy mohl být strop tunelu vyráběn ve stejném pracovním rytmu jako stěny, betonářskými záběry dlouhými 12 m. Nosnou část vozu tvořily dva podpěrné rámy s hydraulickými zvedáky a podpěrná stěna z vysokopevnostních podpěr HD 200. Díky teleskopickým nosníkům bylo možné vůz plynule přizpůsobit různým šířkám v širších místech. Výškové změny, až do rozdílu 2,60 m, byly vyrovnávány hydraulickým válcem.

Informace o projektu

Místo stavby: Malmö, Švédsko

Městský tunel, dlouhý 11 km, propojuje Öresundský most a Hlavní nádraží Malmö s novou podzemní stanicí přímo u stávajícího nádraží.

Konstrukce: hloubený tunel
Vnitřní šířka: až 21,00 m
Vnitřní výška: 7,20 m až 9,85 m

Požadavky

  • maximální vodotěsnost díky oblasti dna a stěn bez pracovní spáry
  • strop tunelu s tloušťkou až 1,10 m
  • průjez pro stavbu o šířce 4,70 m
  • různé průřezy a variabilní tloušťku stěn a stropu
  • výška trámů 0,60 až 3,15 m ve středu tunelu

Zákazník

NCC Construction Sverige AB (Malmö C Nedre, E101)
ARGE MCG Malmö Citytunnel (Entrance Area E201);
Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S, E. Pihl & Son A.S.

Výhody pro zákazníka

10denní takty díky hospodárné kombinaci skládající se ze speciálních konstrukcí a pronajímatelného systémového materiálu.

Magnus Jakobsson, stavbyvedoucí E101, NCC
Magnus Jakobsson
stavbyvedoucí E101, NCC

Dno, stěny i strop mohly být s tunelovým bedněním PERI vyrobeny v 10denním taktu. PERI nám poskytla vždy to nejlepší řešení.

Řešení PERI

Kombinace konstrukce bednicího vozu, postaveného speciálně pro tuto stavbu, a pronajatých systémových dílů PERI: Dva bednicí vozy vpředu se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO GT 24. Elipsovité železobetonové sloupy uprostřed tunelu bedněny speciálně připraveným řešením VARIO sloupů. Stropy dvěma následnými stropními bednicími vozy. Navíc dva bednicí vozy pro jižní část vjezdu.