You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stavby infrastruktury Pilbara

Informace o projektu

Místo stavby: Pilbara, Austrálie

Výška stěn: 1 m - 3,6 m
Výstavba: 8 týdnů

Požadavky

 • zhotovení šachtových stěn, kanálů pro odpadní vodu a základových desek
 • malé náklady na zaškolení a rychlé zapracování
 • použití malých rozměrů v inženýrském stavitelství
 • základové desky betonovány monoliticky v 1,5denním taktu
 • omezený přístup, omezená kapacita jeřábu a jasně stanovené termíny

Zákazník

Monford Group, Austrálie

Výhody pro zákazníka

 • jednoduchá, logická montáž
 • vyšší efektivita při optimalizovaném vytížení týmu a zkrácení pracovního času o 50 %
 • vzhledem k malé hmotnosti systémových dílů není potřeba jeřáb ani lešení
 • vyučení tesaři se mohou soustředit na úseky, které musí být opatřeny výdřevou
 • úspora nákladů při realizaci stavby
 • menší riziko zranění pro uživatele
Declan White
jednatel společnosti

PERI DUO je ekologickým, lehkým systémem bednění, se kterým jsme mohli zvýšit produktivitu práce. Přednosti systému jsou mnohostranné: malá hmotnost šetří náklady na jeřáb a riziko zranění uživatelů. Snadná montáž vede ke zvýšené efektivitě a stará se tak o lepší výsledky na stavbě.

Řešení PERI

 • použití ekologicky vhodného, lehkého systému bednění PERI DUO
 • bezpečné pracovní lávky a přístupy byly vytvořeny z konzol a sloupků zábradlí DUO a doplňující konstrukce ze dřeva

Použitý systém PERI