You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Limerick

Tunel Limerick, Irsko: Tunelový bednicí vůz PERI ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT pro výrobu šesti betonářských úseků budovaných souběžně na jižním břehu.
Tunel Limerick: S pomocí tunelových bednicích vozů PERI je v připraveném suchém doku vyráběno pět tunelových úseků, každý o délce 100 m.
Tunel Limerick: Technici PERI navrhli atypické bednicí vozy, které umožňují zhotovení 28 betonářských záběrů s délkou po 20 metrech v pravidelném šestidenním taktu.
Tunnel Limerick: U čelního bednění zohlednilo řešení PERI velmi náročné požadavky na těsnost v podobě dvou různých variant těsnění spojů jednotlivých záběrů i dilatačních spár.
Tunel Limerick: Letecký pohled na suchý dok na severním břehu řeky Shannon pro přípravu pěti 100 metrových tunelových dílů. 
(Foto: DirectRoute Ltd.)

Informace o projektu

Místo stavby: Limerick, Irsko

V suchém doku vybudovaném u severního portálu bylo kompletně připraveno, a to včetně uzavření obou čel přepážkou, pět tunelových dílů každý s délkou 100 metrů.

 • konstrukce: dvojitý tubus, každý se světlou šířkou cca 10 m a výškou cca 6 m
 • délka: 675 m
 • počet jízdních průhů: 2 pro každý směr
 • doba výstavby: 2006 - 2010

Požadavky

 • betonáž v týdenním taktu
 • optimalizace spojovacích bodů s cílem zajistit těsnost tunelu

Zákazník

Limerick Southern Ring Road DirectRoute (Limerick) Construction Ltd.;
Strabag International GmbH, Linz, Austria (concreting and installation work)

Výhody pro zákazníka

 • rychlé obedňování a odbedňování
 • snadná obsluha stěnových panelů při zdvihu a spouštění, stejně jako při přesunu sestavy díky integrovanému hydraulickému zařízení
 • redukce spojovacích bodů s cílem zajistit těsnost tunelu
Hannes Mauracher, stavbyvedoucí
Hannes Mauracher
stavbyvedoucí

PERI nám nabídla technicky nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější koncepci. Výkony, kterých jsme s bednicím vozem dosahovali, byly více než uspokojivé. Segmenty se tak daly betonovat v týdenním taktu. Co našeho partnera v oboru bednění ještě více kvalifikovalo, je technická podpora. Při řešení dílčích problémů dokázali technici PERI předložit vždy ta nejvhodnější řešení.

Řešení PERI

 • atypický bednicí vůz v kombinaci s bedněním VARIO GT 24 pro 28 betonářských záběrů s délkou 20 m v části takzvaného zatopeného tunelu
 • tunelový bednicí vůz PERI ze stavebnice VARIOKIT a podpěr HD 200 pro výrobu šesti souběžně realizovaných betonářských úseků na jižním břehu