You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přehrada Blue Lake

Informace o projektu

Místo stavby: Sitka, Spojené státy

 • 25m zvýšení přehradní hráze
 • 2,44 m silná, zaoblená železobetonová stěna
 • v délce cca 40 m je přehrada vytvořena jako přelivný objekt, koruna hráze s vyložením směrem do údolí 6,34 m

Zvýšení a rozšíření stávající přehrady jezera Blue Lake o 25 m zvýší výkon vodní elektrárny o 27 % na 15 MW. Nová oblouková hráz je tak 70 m vysoká a má 80 m dlouhou korunu přehrady. Pro provoz elektrárny vznikly nové napouštěcí objekty a tlakové štoly.

Požadavky

 • ztížená přístupnost 
 • velké požadavky na celkový tvar stavby
 • přenesení vysokého zatížení vyplývajícího z objemného vyložení v místě koruny přehrady 

Zákazník

Barnard Construction, Bozeman

Výhody pro zákazníka

 • prvotřídní podpora projektu a logistika i přes odlehlou lokalitu stavby
 • koncepce bednění přizpůsobená přesně postupu výstavby 
 • velmi flexibilní konzoly pro přizpůsobení celému tvaru
Shawn Perrin
stavbyvedoucí

Návrh bednění PERI pro projekt přehrady, především vyložený přepad, byl pro úspěšnou výstavbu rozhodující. Prvotřídní byly podpora projektu a logistika, rovněž důležitá kritéria u takto odlehlé lokality stavby.

Řešení PERI

 • na svislých částech šplhavý systém CB a stěnové nosníkové bednění VARIO
 • v úseku přepadu s objemným vyložením kombinace šplhavého systému SCS s opěrnými rámy SB a podpěrnými věžemi  MULTIPROP
 • přenos velkého zatížení prostřednictvím vodorovně nasazených, svázaných opěrných rámů SB
 • sestavy šplhavého bednění systému SCS pro přenesení zatížení u jednostranného bednění, konzoly bylo možné velmi flexibilně přizpůsobit komplexnímu tvaru
 • koncepce bednění sestávající ze systémů CB a SCS byla smysluplně doplněna díly stavebnice VARIOKIT