You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Impressum

Vydavatel

Tyto webové stránky jsou neustále revidovány a pečlivě aktualizovány. Přes veškerou péči může v mezidobí dojít ke změnám. Za aktuálnost a úplnost poskytovaného obsahu proto nelze převzít žádnou záruku ani jinou odpovědnost. Neneseme odpovědnost za obsah externích webových stránek, na které se dostanete aktivací hypertextového odkazu. 

PERI, spol. s r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice
Česká republika

Tel. +420 604 949 150

info@peri.cz
www.peri.cz

 

Obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce veškerého obsahu a strukturálních prvků, zejména textů, částí textů, obrázků, grafiky a designových prvků, pokud jsou chráněny ve smyslu českého autorského práva, pro jiné než soukromé nebo jiné osobní použití, jakož i jejich šíření a zveřejňování vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti PERI, spol. s r.o.

Toto impressum slouží také jako profil společnosti PERI na sociálních sítích XING, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube a Instagram.