You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Úspěšní na trhu společně s našimi zákazníky

Naším cílem jsou spokojení zákaznící

Pomáháme našim zákazníkům v boji proti konkurenci kvalitou našich výrobků a služeb. Naše výkony měříme úspěchy našich zákazníků a jejich spokojeností. Tímto přístupem a motivací jsme se stali vedoucí společností v naší branži. Pro naše zákazníky neustále vytváříme ta nejlepší řešení - angažovaná a technicky směrodatná.

Rodinná firma

Jsme rodinná společnost s rostoucími hodnotami vedená majiteli. Na těchto pevných základech se vedení společnosti – Alexander Schwörer, Dr. Fabian Kracht a Leonhard Braig starají spolu s mezinárodním managementem o udržitelný růst ve světovém měřítku. Náš cíl již více než 45 let: Nejlepší služby pro naše zákazníky.

„Mezinárodní management PERI je označení pro důkladné odborné znalosti v oblasti bednicí a lešenářské techniky. Znalostí místních požadavků vznikají vhodné systémy pro jakýkoliv stavební požadavek - při zohlednění nákladů na materiál a mzdy.“

Partnersky a kompetentně

Hodnota našich specialistů spočívá ve výkonnosti, spolehlivosti, zodpovědnosti a přímočarosti Jejich snahou je pomáhat našim zákazníkům svým nasazením, kompetentně a odborně k úspěšnému dokončení rozmanitých celosvětových projektů.

„Otevřenost a důvěra ve vzájemné komunikaci, rozpoznání výhod jako potencionálního úspěchu pro našeho zákazníka, odvážně čelit jakýmkoliv změnám – tím se my v PERI řídíme každý den."

Kvalita a podpora

Pro naše zákazníky jsme zde s efektivními a bezpečnými systémy bednění a lešení, vhodným řešením jakéhokoliv požadavku a s plnou podporou – před, v průběhu i po dokončení každého projektu.

„Naše služby začínají dlouho před zahájením stavby a pokračují i po dokončení projektu.“