You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Filozofie PERI

Vaše přidaná hodnota je naší motivací

Naším cílem jsou spokojení zákazníci. Na to se zaměřuje celá naše činnost a z toho vyplývá také naše striktní orientace na výhody pro zákazníky. Chceme, abyste bezprostředně profitovali z našich výrobků, služeb i spolupráce s námi a měli opravdové výhody na trhu - jak technické, tak i finanční.

Protože známe dobře naše zákazníky, jejich tvrdou práci a konkurenci, jde nám vždy o to, aby naše výrobky a služby vyřešily jakýkoliv problém, usnadnily a urychlily průběh projektu, zvyšovaly bezpečnost a především pomáhaly při snižování nákladů a úspoře času. Přes 1 300 techniků PERI na celém světě proto denně pracuje na řešení a prováděcích plánech projektů našich zákazníků. Nezřídka vznikají z těchto individuálních řešení dokonce i nové výrobky nebo další služby. Oddělení výzkumu PERI se zároveň neustále stará o vývoj inovativních technologií a výrobků, které splňují požadavky našich zákazníků na celém světě.

Z přesvědčení pracujeme na tom, abychom jako partner na straně našich zákazníků společně vytvořili vždy ten nejlepší a nejvýhodnější způsob řešení bednění a lešení a tím trvale posilovali konkurenceschopnost našich zákazníků.

O společnosti. Úspěšně stavět s PERI.


Cena za služby PERI: důležitý přínos ke spokojenosti našich zákazníků

Naši inženýři sledují při vývoji každého výrobku a při řešení každého projektu celkové náklady za materiál a pracovní čas - to nazýváme cenou za služby. Rychlé amortizace investice a snížení ceny může být dosaženo pouze v případě, kdy dojde k úspoře materiálu a nákladů na plánování, odpracovaný čas, dobu nasazení jeřábu nebo jiných strojů.

Our engineers take into consideration the total cost of materials and working hours in every product development.

Partnerství pro nejlepší řešení

Jádrem naší společnosti je vývoj a výroba systémů bednění a lešení. Tyto systémy jsou vyvíjeny pro náročnou každodenní práci, při které musí výrobky PERI denně dokazovat své přednosti. Nepovažujeme se ale pouze za dodavatele efektivní, kvalitní techniky bednění a lešení. Mnohem více sledujeme při všem co děláme obchod našich zákazníků, jejich užitek a přidanou hodnotu.

Vidíme se v roli poskytovatele nápadů a podpory při vypracování toho nejlepšího řešení podle zcela individuálních potřeb ve spolupráci s našimi zákazníky. Tak pomáháme našim zákazníkům ke zvyšování šancí na trhu, k flexibilitě a konkurenceschopnosti a stále pozitivně ovlivňujeme jejich firemní rozvoj.

Za tím stojí hodnoty, které jsou v naší rodinné společnosti již od jejího založení pevně stanovené a projevují se v jejím poslání: otevřené a uctivé vzájemné jednání, rozeznání přínosu pro zákazníka jako potenciálu úspěchu a snaha o vynikající výkony - to vše je pro PERI na celém světě samozřejmostí.

PERI products and services form the basis of our performance spectrum. Together with our values and self-perception, the best solution for our customers is determined.

Výrobky a služby společnosti PERI tvoří základ naší nabídky. Ve spojení s našimi hodnotami a sebeporozuměním vzniká to nejlepší řešení pro naše zákazníky.


Prvotřídní kvalita je u PERI standardem - Na to se můžete spolehnout

Naším cílem je vyrábět a dodávat tu nevyšší kvalitu. Abychom se stále zlepšovali, investujeme neustále do nejmodernějších výrobních a zkušebních postupů. Již při vývoji nového výrobku vystavujeme jednotlivé konstrukční díly různým testům, abychom využili pro sériovou výrobu optimální varianty. Patří k tomu mimo jiné zkoušky životnosti ve slané lázni nebo také zkoušky krutem u jednotlivých výrobků. Tímto způsobem zajišťujeme, že jsou později systémy PERI vhodné pro nasazení v náročných stavebních podmínkách a mohou být spolehlivě používány.

Celý proces následující sériové výroby podléhá neustálému zajišťování kvality, jasně definovanému a mnohokrát certifikovanému, od nákupu a po dodání. Tím se staráme o slíbenou kvalitu systémů bednění a lešení PERI.

Také zde předáváme výsledky testů zpátky do zkušebny. A využíváme stále nové poznatky pro další zlepšování. U rámového bednění MAXIMO bylo například dodatečně vyvinuto a do běžného výrobního procesu zavedeno konzervování dutin s aktivní ochranou proti korozi, které dále prodlužuje životnost našeho inovativního stěnového bednění.

Vývojové a výrobní procesy PERI zahrnují mimo jiné zátěžové testy, zkoušky trvanlivosti a průběžné kontroly kvality. Certifikace od externích zkušebních úřadů a institucí dokazují vysokou kvalitu výrobků PERI:

Vývoj, výroba a řízení jakosti u nás jdou ruku v ruce. Nejkvalifikovanější zaměstnanci a moderní výrobní a zkušební metody zajišťují dlouhou životnost výrobků.

PERI Gmbh

Princip trvalé udržitelnosti

Udržitelnost stejně jako ekologická a ekonomická udržitelnost mají ve všech našich firemních aktivitách velký význam. Samotný vývoj je již zaměřen na nejlepší využití materiálu. Optimální zatížení konstrukce systémů a systémových konstrukčních dílů PERI umožňuje ekonomické využití materiálů. Ve smyslu ekologické udržitelnosti se v PERI provádí také výběr surovin a jejich získání. Tak například dřevo pro naše překližky pochází v co největším množství z certifikovaných, udržitelně spravovaných lesů. Naše procesy získávání surovin jsou zahrnuty do systému řízení jakosti a zohledňujeme a optimalizujeme současné a budoucí náklady na životní prostředí. Nahrazování nebezpečných nebo škodlivých provozních pomocných materiálů v PERI je již po desetiletí tradicí.

Ve výrobě zajišťují nové technologie a efektivní procesy šetrné využívání prostředků a nejlepší kvalitu výrobků. To zajišťuje vysoký počet nasazení a dlouhou životnost systémů PERI, což opět pozitivně ovlivňuje spotřebu zdrojů. Pokud vede každodenní, vysoké vytížení k poškození, může být materiál PERI v našich logistických centrech odborně opraven. Naše dodávky a logistika na staveništích jsou také optimalizovány s ohledem na přepravovaná množství a trasy. Strategicky umístěná logistická centra PERI zajišťují krátké přepravní trasy a doprava tak může být stále optimalizována.

V neposlední řadě jsme jako rodinná společnost od začátku orientovaní na udržitelnost. Jednání orientované na budoucnost na základě ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti je stále hlavní součástí kultury PERI. Vedení společnosti PERI přitom jedná prozíravě a stará se o dlouhodobou strategii začínající založením nových poboček PERI přes vzdělávací a školicí centra zaměstnanců PERI až ke strategickému otevření nových trhů a obchodních činností.

The design of the MULTIPROP Prop exemplifies optimized material utilization: the shape guarantees a high load-bearing capacity of the prop with minimum material requirements.

Konstrukce stojky MULTIPROP je příkladem optimálního využití materiálu: konstrukce zajišťuje vysokou únosnost stojky při minimální potřebě materiálu.

MULTIPROP

The DUO Universal Formwork components are made of a technopolymer in injection moulds which means no waste is generated. Used material can be used to manufacture new products.

Komponenty univerzálního bednění DUO jsou vyráběny z technických polymerů, ze kterých nevzniká žádný odpad. Použitý materiál může být 100% využit pro výrobu nových výrobků.

Lehké rámové bednění DUO

PERI systems have been designed to provide a long service life. With panel formwork, for example, even badly damaged elements can to be used countless more times after being repaired and fitted with a new formliner.

Při navrhování systémů PERI je kladen důraz na jejich dlouhou životnost. U rámového bednění je například možné poškozené panely po opravě a výměně bednicí desky použít pro nespočet dalších nasazení.

Čištění a opravy

A symbol of sustainability at PERI: wood chips which occur as a waste product in the girder production feed our biomass heat and power plant at the company headquarters in Weissenhorn. It generates heat and electricity for the entire location as well as neighbouring households.

Symbol udržitelnosti v PERI: dřevěné stěpky, které vznikají při výrobě nosníků jako odpadní produkt, jsou dále využívány v naší tepelné elektrárně na biomasu v centrále ve Weissenhornu. Vzniká zde teplo a elektřina pro celou centrálu a domácnosti v okolí.