You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Filozofie PERI

Vaše přidaná hodnota je naší motivací

Naším cílem jsou spokojení zákazníci. Na to se zaměřuje celá naše činnost a z toho vyplývá také naše striktní orientace na výhody pro zákazníky. Chceme, abyste bezprostředně profitovali z našich výrobků, služeb i spolupráce s námi a měli opravdové výhody na trhu - jak technické, tak i finanční.

Protože známe dobře naše zákazníky, jejich tvrdou práci a konkurenci, jde nám vždy o to, aby naše výrobky a služby vyřešily jakýkoliv problém, usnadnily a urychlily průběh projektu, zvyšovaly bezpečnost a především pomáhaly při snižování nákladů a úspoře času. Přes 1 300 techniků PERI na celém světě proto denně pracuje na řešení a prováděcích plánech projektů našich zákazníků. Nezřídka vznikají z těchto individuálních řešení dokonce i nové výrobky nebo další služby. Oddělení výzkumu PERI se zároveň neustále stará o vývoj inovativních technologií a výrobků, které splňují požadavky našich zákazníků na celém světě.

Z přesvědčení pracujeme na tom, abychom jako partner na straně našich zákazníků společně vytvořili vždy ten nejlepší a nejvýhodnější způsob řešení bednění a lešení a tím trvale posilovali konkurenceschopnost našich zákazníků.


Cena za služby PERI: důležitý přínos ke spokojenosti našich zákazníků

Naši inženýři sledují při vývoji každého výrobku a při řešení každého projektu celkové náklady za materiál a pracovní čas - to nazýváme cenou za služby. Rychlé amortizace investice a snížení ceny může být dosaženo pouze v případě, kdy dojde k úspoře materiálu a nákladů na plánování, odpracovaný čas, dobu nasazení jeřábu nebo jiných strojů.

Unsere Ingenieure betrachten bei jeder Produktentwicklung und bei jeder Planungslösung die Gesamtkosten aus
Material und Arbeitszeit.

Partnerství pro nejlepší řešení

Jádrem naší společnosti je vývoj a výroba systémů bednění a lešení. Tyto systémy jsou vyvíjeny pro náročnou každodenní práci, při které musí výrobky PERI denně dokazovat své přednosti. Nepovažujeme se ale pouze za dodavatele efektivní, kvalitní techniky bednění a lešení. Mnohem více sledujeme při všem co děláme obchod našich zákazníků, jejich užitek a přidanou hodnotu.

Vidíme se v roli poskytovatele nápadů a podpory při vypracování toho nejlepšího řešení podle zcela individuálních potřeb ve spolupráci s našimi zákazníky. Tak pomáháme našim zákazníkům ke zvyšování šancí na trhu, k flexibilitě a konkurenceschopnosti a stále pozitivně ovlivňujeme jejich firemní rozvoj.

Za tím stojí hodnoty, které jsou v naší rodinné společnosti již od jejího založení pevně stanovené a projevují se v jejím poslání: otevřené a uctivé vzájemné jednání, rozeznání přínosu pro zákazníka jako potenciálu úspěchu a snaha o vynikající výkony - to vše je pro PERI na celém světě samozřejmostí.

PERI Produkte und Dienstleistungen bilden die Basis unseres Leistungsspektrums. In Verbindung mit unserem Werte- und Selbstverständnis wird daraus die beste Lösung für unsere Kunden.

Výrobky a služby společnosti PERI tvoří základ naší nabídky. Ve spojení s našimi hodnotami a sebeporozuměním vzniká to nejlepší řešení pro naše zákazníky.


Prvotřídní kvalita je u PERI standardem - Na to se můžete spolehnout

Naším cílem je vyrábět a dodávat tu nevyšší kvalitu. Abychom se stále zlepšovali, investujeme neustále do nejmodernějších výrobních a zkušebních postupů. Již při vývoji nového výrobku vystavujeme jednotlivé konstrukční díly různým testům, abychom využili pro sériovou výrobu optimální varianty. Patří k tomu mimo jiné zkoušky životnosti ve slané lázni nebo také zkoušky krutem u jednotlivých výrobků. Tímto způsobem zajišťujeme, že jsou později systémy PERI vhodné pro nasazení v náročných stavebních podmínkách a mohou být spolehlivě používány.

Celý proces následující sériové výroby podléhá neustálému zajišťování kvality, jasně definovanému a mnohokrát certifikovanému, od nákupu a po dodání. Tím se staráme o slíbenou kvalitu systémů bednění a lešení PERI.

Také zde předáváme výsledky testů zpátky do zkušebny. A využíváme stále nové poznatky pro další zlepšování. U rámového bednění MAXIMO bylo například dodatečně vyvinuto a do běžného výrobního procesu zavedeno konzervování dutin s aktivní ochranou proti korozi, které dále prodlužuje životnost našeho inovativního stěnového bednění.

Vývojové a výrobní procesy PERI zahrnují mimo jiné zátěžové testy, zkoušky trvanlivosti a průběžné kontroly kvality. Certifikace od externích zkušebních úřadů a institucí dokazují vysokou kvalitu výrobků PERI:

Vývoj, výroba a řízení jakosti u nás jdou ruku v ruce. Nejkvalifikovanější zaměstnanci a moderní výrobní a zkušební metody zajišťují dlouhou životnost výrobků.

PERI Gmbh

Princip trvalé udržitelnosti

Udržitelnost stejně jako ekologická a ekonomická udržitelnost mají ve všech našich firemních aktivitách velký význam. Samotný vývoj je již zaměřen na nejlepší využití materiálu. Optimální zatížení konstrukce systémů a systémových konstrukčních dílů PERI umožňuje ekonomické využití materiálů. Ve smyslu ekologické udržitelnosti se v PERI provádí také výběr surovin a jejich získání. Tak například dřevo pro naše překližky pochází v co největším množství z certifikovaných, udržitelně spravovaných lesů. Naše procesy získávání surovin jsou zahrnuty do systému řízení jakosti a zohledňujeme a optimalizujeme současné a budoucí náklady na životní prostředí. Nahrazování nebezpečných nebo škodlivých provozních pomocných materiálů v PERI je již po desetiletí tradicí.

Ve výrobě zajišťují nové technologie a efektivní procesy šetrné využívání prostředků a nejlepší kvalitu výrobků. To zajišťuje vysoký počet nasazení a dlouhou životnost systémů PERI, což opět pozitivně ovlivňuje spotřebu zdrojů. Pokud vede každodenní, vysoké vytížení k poškození, může být materiál PERI v našich logistických centrech odborně opraven. Naše dodávky a logistika na staveništích jsou také optimalizovány s ohledem na přepravovaná množství a trasy. Strategicky umístěná logistická centra PERI zajišťují krátké přepravní trasy a doprava tak může být stále optimalizována.

V neposlední řadě jsme jako rodinná společnost od začátku orientovaní na udržitelnost. Jednání orientované na budoucnost na základě ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti je stále hlavní součástí kultury PERI. Vedení společnosti PERI přitom jedná prozíravě a stará se o dlouhodobou strategii začínající založením nových poboček PERI přes vzdělávací a školicí centra zaměstnanců PERI až ke strategickému otevření nových trhů a obchodních činností.

Die Konstruktion der MULTIPROP Stütze steht exemplarisch für optimierte Materialausnutzung: Die Formgebung sorgt für eine hohe Tragfähigkeit der Stütze bei minimiertem Materialbedarf.

Konstrukce stojky MULTIPROP je příkladem optimálního využití materiálu: konstrukce zajišťuje vysokou únosnost stojky při minimální potřebě materiálu.

MULTIPROP

Die Bauteile der Universalschalung DUO werden aus einem Technopolymer in Spritzgussformen produziert, dabei entsteht kein Abfall. Gebrauchtes Material lässt sich zu 100 % zur Herstellung neuer Produkte einsetzen.

Komponenty univerzálního bednění DUO jsou vyráběny z technických polymerů, ze kterých nevzniká žádný odpad. Použitý materiál může být 100% využit pro výrobu nových výrobků.

Lehké rámové bednění DUO

PERI Systeme sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Bei Rahmenschalungen z. B. lassen sich selbst stark beschädigte Elemente nach der Reparatur und mit einer neuen Schalungsplatte belegt für unzählige weitere Einsätze nutzen.

Při navrhování systémů PERI je kladen důraz na jejich dlouhou životnost. U rámového bednění je například možné poškozené panely po opravě a výměně bednicí desky použít pro nespočet dalších nasazení.

Čištění a opravy

Ein Symbol für nachhaltiges Handeln bei PERI: Holzspäne, die in der Trägerfertigung als Abfallprodukt anfallen, speisen unser Biomasseheizkraftwerk in der Zentrale in Weißenhorn. Es entstehen Wärme und Strom für den gesamten Standort und für umliegende Haushalte.

Symbol udržitelnosti v PERI: dřevěné stěpky, které vznikají při výrobě nosníků jako odpadní produkt, jsou dále využívány v naší tepelné elektrárně na biomasu v centrále ve Weissenhornu. Vzniká zde teplo a elektřina pro celou centrálu a domácnosti v okolí.