You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vznik a působení společnosti PERI v České republice

1992

27. listopadu 1992 byla v České republice založena dceřiná společnost PERI, spol. s r.o.
Sídlo společnosti bylo tehdy na Praze 4.

Založení firmy

Rozvojem společnosti a zavedením na český trh byl pověřen její první zaměstnanec v České republice Ing. Libor Čermák. Před rokem 1989 byly nasazeny systémy PERI pouze na několika málo projektech, kde si stavební společnosti pořídily bednění prostřednictvím devizových nákupů přes podniky zahraničního obchodu, ale v podstatě zde firmu PERI téměř nikdo neznal a nepoužíval.

Název firmy a logo PERI

PERI je řecká předpona a znamená "okolo - dokola". Bednění obklopuje beton - lešení je okolo budovy.

1992

První oficiální představení firmy PERI v České republice se uskutečnilo na stavebním veletrhu v Brně.

1994 - 1995

První zajímavá stavba mostu u Mladé Boleslavi se systémy PERI

1994 - otevření pronajatého nájemního skladu v Praze 10

1995 - koupě 1. části pozemku v Jesenici u Prahy

 

Stavba mostu se systémy PERI

Silnice mezi Mladou Boleslaví a Bělou pod Bezdězem byla převáděna přes údolí v obci Hrdlořezy. Most o délce zhruba 300 m je podepřen šesti pilíři tvaru H o stranách 3,20 x 4,50 m a výšce 34,5 m. Pro bednění těchto pilířů byly vybrány překládací konzoly PERI SKSF 240 a nosníkové bednění PERI VARIO.

Aktuality

Časopis pro zákazníky "aktuality" byl vydán v českém jazyce poprvé v roce 1994.

První větší úspěch

V roce 1994 se uskutečnil prodej prvního většího množství bednění TRIO na výstavbu čističky odpadních vod v Plzni.

Nové sídlo

Přestěhování firmy do areálu HAWLE v Jesenici u Prahy.

1997

Vlastní areál PERI

1997 - otevření sídla PERI V ČR v Jesenici se skladovou plochou 18 000 m2

Slavnostní otevření areálu

PERI v Jesenici u Prahy
Ve dnech 5. a 6. června byl oficiálně zahájen provoz nově vybudovaného střediska.

Stropní bednění SKYDECK

Jedno z prvních nasazení lehkého stropního bednění SKYDECK v České republice. Se systémem padací hlavy je umožněno časné odbednění a snížení zásob materiálu na stavbě.

Lávka pro pěší, Praha - Letňany

Složité podskružení s věžemi ST 100 a příhradovými nosníky GT 24 umožnily hospodárnou a rychlou výstavbu.

 

Areál společnosti

Venkovní plocha zaujímala rozlohu 18 000 m2.
Celková investice (včetně pozemku) činila 85 miliónů korun.

1998 - 2000

Areál PERI v Prostějově, zavedení lešení PERI v České republice

1998 - otevření nájemního skladu v Prostějově a technické kanceláře ve Zlíně

1999 - zahájení distribuce lešení PERI UP na český trh

Areál PERI v Prostějově

Otevření nového areálu v Prostějově umožňuje dobrou dosažitelnost našeho zboží i zákazníkům z Moravy.

Stavebnice PERI UP

Nová generace lešení se prosazuje na českém trhu.

Velký objem bednění

Rekonstrukce Kongresového centra v Praze vyžadovala dodání velkého množství různých systémů bednění a pružnou spolupráci.

2001 - 2005

10 let na trhu, vlastní přeprava, dostavba administrativní budovy v Jesenici

2002 - 1. rozšíření areálu v Jesenici o 5 000 m2

2003 - hodnota materiálu v českých nájemních skladech PERI přesáhla 1 miliardu Kč 

2005 - otevření technické kanceláře v Ostravě

10. výročí PERI

Společnost PERI slaví v roce 2002 10 let úspěšného působení na českém trhu.

Přeprava PERI

Neustálý vývoj vyžaduje rozšiřování služeb pro zákazníky. PERI začíná přepravovat materiál vlastními nákladními vozy.

Centrála PERI

S přibývajícím počtem zaměstnanců musela být rozšířena také kancelářská plocha v administrativní budově v Jesenici u Prahy.

Železniční stanice Praha Horní Měcholupy

Úspěšná realizace provizorního, bezpečného přemostění železniční tratě pro pěší z příhradových nosníků LGS s vysokou únosností.

Mostní příhradová konstrukce PERI

Vytvoření jednoduchého podpěrného systému, který je schopný rentabilně překlenout rozpětí do 22 metrů při tloušťce desky
do 1 metru. Celá konstrukce se skládá ze 4 systémových součástí, které lze všechny pronajmout.

Nové logo PERI

Vodorovný pruh symbolizuje přítomnost na trhu a zvyšující se počet spokojených zákazníků. Svislý pruh vyznačuje rostoucí kvalitu všech služeb PERI.

2006 - 2009

Další růst areálů PERI a rekordní obrat společnosti

2006 - přestěhování skladu v Prostějově do nynějších prostor:
           větší a logisticky způsobilejší

2006 - 2. rozšíření skladu v Jesenici o 12 000 m2

2008 - rekordní obrat 1 186 000 000 CZK 

2009 - 3. rozšíření skladu v Jesenici o 11 000 m2

 

Rozšíření skladové plochy
v Jesenici

Vyřešení nedostačující kapacity skladu rozšířením
o 12 000 m2.

Most přes Opárenské údolí

Netradiční postup výstavby obloukového mostu metodou letmé betonáže.

KIC Hradec Králové

Splnění nejpřísnějších požadavků na kvalitu pohledového betonu. Nová budova knihovny získala v soutěži České betonářské společnosti titul "Vynikající betonová konstrukce". 

Administrativní budova BB Centrum, Praha

Modulový systém PERI UP Rosett jako fasádní lešení optimálně přizpůsobené dvojímu zalomení fasády, které není pouze výrazným architektonickým prvkem, ale zároveň opatřením pro zmírnění hlučnosti odraženým zvukem.

Systém těžkého podskružení ST-A4

Nabídka nového úsporného podpěrného systému pro velké zatížení až 1 000 kN do podpěry.

Rámové bednění MAXIMO

První zakázky s novým systémem bednění se spínáním MX pouze z jedné strany, které umožňuje vytvoření kvalitních povrchů betonu s uspořádánými spínacími místy.

2010 - 2012

Vjezd pro nákladní vozidla z nového okruhu R1.

2010 - napojení areálu v Jesenici na kruhový objezd

2012 - otevření technické kanceláře lešení v Brně

 

Nový vjezd pro nákladní vozidla

Napojení areálu v Jesenici na silniční okruh kolem Prahy znamenalo zrychlení a zmodernizování logistiky, usnadnění přístupu do areálu a odlehčení nákladní dopravy v Jesenici a Průmyslové ulici.

Železniční tunel, Mosty u Jablunkova

Bednicí vůz jako systémové řešení pro tunely do vnitřního průměru 8 m.

AZ Tower, Brno

Nasazení hydraulicky posuvných lávek s připojeným stěnovým bedněním na stavbě nejvyšší budovy v České republice bylo ideálním řešením jak z hlediska BOZP, tak i z hlediska nároků na jeřáby. 

Inovace ve skladech PERI

Zahájení provozu vysokozdvižných vozíků s pohonem na zemní plyn.

Zvedání mostů, Ostrava – Svinov

Technologie a konstrukční řešení zvedání shora šetří náklady na těžkou techniku při montáži i demontáži. 

2013 - 2015

PERI má pro své zákazníky další významnou pomůcku. 

2013 - online portál myPERI

myPERI - online portál

PERI je prvním výrobcem bednění a lešení, který svým zákazníkům nabízí přístup
k potřebným informacím. Všechny dokumenty k projektu jsou kdykoliv k dispozici.

Mistrovství světa v biatlonu, Nové Město na Moravě

Modulové lešení PERI UP umožňuje flexibilní vytvoření různých konstrukcí také ve sportovním odvětví. 

Průmyslové lešení PERI UP Flex

Výrobou flexibilního modulového lešení PERI UP Flex začínají aktivity PERI také v průmyslové oblasti.

Podepření mostu na D1, Hvězdonice

Vytvoření dočasného podepření mostu v havarijním stavu podpěrnými věžemi VST ze systému VARIOKIT.

2016 - 2019

Firma PERI má již mnoho let stabilní pozici na českém trhu.

2016 - koupě části pozemku v Prostějově

2017 - 25 let PERI v České republice

Areál PERI v Prostějově

V roce 2016 proběhla koupě části pronajatého pozemku
v Prostějově. Jedná se
o 12 500 m2, které nyní vlastní firma PERI. 

25 let PERI v České republice

Oslavili jsme krásné výročí společně s našimi zákazníky a rodinnými příslušníky v areálu v Jesenici. Počtem přes 1 200 aktivních zákazníků patříme k těm nejúspěšnějším v rámci celé mezinárodní skupiny.

Univerzální bednění DUO

Na český trh byl uveden nový produkt. Polymerové bednění DUO je použitelné pro stěny, sloupy i stropy.

Rámové lešení
PERI UP Easy

Nový typ fasádního lešení umožňuje rychlou a jednoduchou montáž a poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti.

2020 - 2022

Změna ve vedení společnosti PERI v České republice

2021 - online poptávka PERI

2021 - zastřešení ve skladu v Jesenici

2022 - nástup nového ředitele a jednatele společnosti PERI, spol. s r.o.

Online poptávka PERI

Portál pro efektivní zpracování požadavků zákazníků na bednění a lešení

Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance skladu

Nové zastřešení pro nakládku a vykládku ve skladu v Jesenici

Nový ředitel a jednatel společnosti PERI v České republice

Po odchodu zakladatele firmy PERI, spol. s r.o. Ing. Libora Čermáka do zaslouženého důchodu převzal vedení společnosti 1. ledna 2022 Ing. Petr Finkous.

2023 - 

Oslava 30. výročí společnosti PERI v České republice

Oslava 30 let PERI v České republice

Dne 25.5.2023 oslavili zaměstnanci a zákazníci firmy PERI v Jesenici u Prahy 30. výročí založení PERI v České republice. Kromě mnoha atrakcí pro malé i velké návštěvníky a novinek z veletrhu bauma nechybělo ani skvělé občerstvení.