You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – rodinná společnost s rostoucím smyslem pro hodnoty

Stavba je s námi efektivnější, rychlejší a bezpečnější. Poskytování nejlepších služeb našim zákazníkům je to, co nás žene každý den dopředu. Jako moderní rodinná firma s velmi zvláštní firemní kulturou jsme dnes jedničkou na trhu bednění a lešení.

Na to jsme velmi hrdí. Naše jedinečná kultura je základem našeho komerčního úspěchu.

Tohoto úspěchu jsme mohli dosáhnout díky vynikajícím výkonům mnoha lidí. Důležitá byla vzájemná důvěra a respekt každého jednotlivce.

Usilujeme o úspěšný růst na celém světě. Naším cílem je ekonomický úspěch. Naše společné myšlenky a postoje tvoří základy hodnot, na kterých Artur a Christl Schwörerovi budovali své podnikání již od založení společnosti v roce 1969. V průběhu let se tyto hodnoty staly pevnou identitou společnosti.

Úspěch není nikdy samozřejmostí. Musí ho být dosahováno každý den znovu. Naše hodnoty, faktory úspěchu a jasná strategie tvoří základy a vodítko pro nás, jak máme v úspěšné historii PERI pokračovat.

Etický kodex chování

O co usilujeme: naše vize

Chceme být vedoucím partnerem všech aplikací bednění a lešení - po celém světě.

Za čím si stojíme: naše poslání

Práce na stavbách jsou s námi efektivnější, rychlejší a bezpečnější. Poskytování nejlepších služeb našim zákazníkům je to, co nás každý den žene vpřed.

Čemu věříme: naše hodnoty

Úspěch společnosti PERI je založen na pevných hodnotách. Byl to podnikavý duch Artura Schwörera a jeho kolegů, díky nimž jsme získali první, těžce vybojované smlouvy. Byla to spolehlivost týmu společnosti PERI, která nám zajistila důvěru našich prvních zákazníků a dosažení dalších zakázek. Je to otevřenost mnohých zaměstnanců, jejichž prostřednictvím se vzájemně učíme a dosahujeme mezinárodního růstu. A je to nadšení, které nás nutí bojovat až do konce o to nejlepší řešení.

Podle těchto hodnot se chceme řídit v našem podnikání i v budoucnu. Jsou pro nás srdeční záležitostí a zároveň i povinností. Každý jednotlivec přispívá k úspěchu společnosti PERI naplňováním těchto hodnot v každodenním životě, jejich předáváním novým kolegům a příkladným chováním.

Každá z našich čtyř hodnot se dá popsat blíže čtyřmi výrazy, které konkretizují co máme na mysli a prezentují náš postoj ve společnosti PERI v každodenním životě.

Podnikavost

praktičnost
odvaha
zaměření na úspěch
zodpovědnost

Spolehlivost

solidnost
svědomitost
věrohodnost
čestnost

Otevřenost

pozornost
zvědavost
respekt
pružnost

Nadšení

ambice
angažovanost
kreativita
realizace cílů

Co nás žene vpřed: naše faktory úspěchu

Naše faktory úspěchu jsou to, co nás dělá v tvrdé konkurenci mezinárodně silnými. Každý den je musíme znovu zpracovávat. V centru naší pozornosti stojí vždy zákazník - i zákazník, kterého jsme nezískali. Chceme být vedoucími inovátory, kteří jsou prospěšní svým zákazníkům.

Být rodinnou společností nás posiluje, protože jsme nezávislí, schopni přijímat rozhodnutí v dlouhodobém horizontu a udržovat našeho nezaměnitelného ducha PERI. Potřebujeme ziskový růst a finanční stabilitu, abychom byli schopni dlouhodobě investovat do naší budoucnosti. To znamená, že musíme všichni společně fungovat ekonomicky a efektivně. 

Důvěra, kterou nám naši zákazníci dávají znamená, že je naší povinností vždy poskytovat tu nejvyšší kvalitu. To platí jak pro naše výrobky, tak také pro naše pracovní procesy. Klíčovým faktorem je náš týmový duch - dnes i v budoucnu.

Blízkost k zákazníkovi

kompetentnost řešení
zaměření na zákazníka
mezinárodní orientace
přítomnost na místě

Inovační výkon

pochopení potřeb zákazníka
odborná způsobilost
úspěšné produkty
stanovení trendů

Rodinná společnost

dlouhodobá orientace
finanční stabilita
nezávislost
srdečnost

Nejvyšší kvalita

vynikající zaměstnanci
týmový duch
efektivní procesy
vynikající produkty