You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI ve Weißenhornu

Centrála společnosti, vývoj a výroba od roku 1969

Naše služby pro Vaše projekty – bednění, lešení a technické znalosti

Bednění

PERI nabízí pro každou betonovou konstrukci nebo část stavby vhodný systém bednění. Naše portfolio plně splňuje mezinárodní požadavky podle nejrůznějších metod výstavby a mezních podmínek.

Lešení

Lešení PERI má širokou škálu použitelnosti. Bez ohledu na typ – rámové nebo modulární – velká flexibilita vede k vysokému využití materiálu.  

Inženýrství

Inženýrství v PERI neznamená pouze vývoj produktů a technické projektování. Hraje také významnou roli v posuzování a optimalizaci komplexních procesů v oblasti bednění a lešení.

Stálý růst od založení firmy – úspěšný příběh

Firma PERI se opírá o 40 let zkušeností. Velká síla v inovacích a včasný vstup na mezinárodní trh jsou základními pilíři celkového úspěchu a stálého růstu. Vysoká úroveň zaměření na zákazníka, kvalitní systémy a odborná znalost vzbuzuje důvěru, která učinila z naší společnosti vedoucí značku na trhu. 

* Vývoj obratu skupiny PERI v milionech €

PERI – mezinárodní společnost – s více než 95 pobočkami po celém světě

Naši specialisté se věnují našim zákazníkům skoro ve všech zemích po celém světě. Z této mezinárodní působnosti s nejrůznějšími požadavky získáváme důkladné znalosti všech oblastí a trhů. Toto know how velmi rádi předáváme dále svým zákazníkům. Z lokálních poznatků tak vznikají globální znalosti – pro efektivní a bezpečné stavební postupy a kvalitní výsledky.

naše pobočky

Trvale udržitelný rozvoj jako zásada – od vývoje k transportu

Téma udržitelného rozvoje má v našich procesech pevné místo. Již při vývoji produktu se zaměřujeme na maximální využití materiálu a jeho ekonomické použití. Výběr surovin a jejich pořízení jsou v souladu s pravidly ekologicky trvale udržitelného rozvoje, dřevo pochází převážně z certifikovaných těžebních regionů.

Nové technologie a efektivní výrobní procesy zajišťují tu nejlepší kvalitu a dlouhou životnost systémů PERI, které v důsledku toho pozitivně ovlivňují spotřebu materiálu. Strategicky rozmístěné sklady zajišťují krátké přepravní vzdálenosti a nepřetržitou optimalizaci dopravy díky inteligentní logistické síti.

Tepelná elektrárna na biomasu ve výrobním závodě ve Weißenhornu symbolizuje vědomí zodpovědnosti a stálosti ve všech výrobních procesech. Z pilin, odpadního produktu z výroby příhradového nosníku, je vyráběno teplo a elektřina. Tato enegrie je okamžitě využívána opět ve výrobě.