You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Letecký pohled na areál společnosti PERI ve Weissenhornu

PERI ve Weißenhornu

Centrála společnosti, vývoj a výroba od roku 1969

Naše služby pro Vaše projekty – bednění, lešení a technické znalosti

Bednění

PERI nabízí pro každou betonovou konstrukci nebo část stavby vhodný systém bednění. Naše portfolio plně splňuje mezinárodní požadavky podle nejrůznějších metod výstavby a mezních podmínek.

Lešení

Lešení PERI má širokou škálu použitelnosti. Bez ohledu na typ – rámové nebo modulární – velká flexibilita vede k vysokému využití materiálu.  

Inženýrství

Inženýrství v PERI neznamená pouze vývoj produktů a technické projektování. Hraje také významnou roli v posuzování a optimalizaci komplexních procesů v oblasti bednění a lešení.

Stálý růst od založení firmy – úspěšný příběh

Firma PERI se opírá o 40 let zkušeností. Velká síla v inovacích a včasný vstup na mezinárodní trh jsou základními pilíři celkového úspěchu a stálého růstu. Vysoká úroveň zaměření na zákazníka, kvalitní systémy a odborná znalost vzbuzuje důvěru, která učinila z naší společnosti vedoucí značku na trhu. 

Vývoj obratu od 1993 až do 2014

* Vývoj obratu skupiny PERI v milionech €

PERI – mezinárodní společnost – s více než 95 pobočkami po celém světě

Naši specialisté se věnují našim zákazníkům skoro ve všech zemích po celém světě. Z této mezinárodní působnosti s nejrůznějšími požadavky získáváme důkladné znalosti všech oblastí a trhů. Toto know how velmi rádi předáváme dále svým zákazníkům. Z lokálních poznatků tak vznikají globální znalosti – pro efektivní a bezpečné stavební postupy a kvalitní výsledky.

naše pobočky

Trvale udržitelný rozvoj jako zásada – od vývoje k transportu

Téma udržitelného rozvoje má v našich procesech pevné místo. Již při vývoji produktu se zaměřujeme na maximální využití materiálu a jeho ekonomické použití. Výběr surovin a jejich pořízení jsou v souladu s pravidly ekologicky trvale udržitelného rozvoje, dřevo pochází převážně z certifikovaných těžebních regionů.

Nové technologie a efektivní výrobní procesy zajišťují tu nejlepší kvalitu a dlouhou životnost systémů PERI, které v důsledku toho pozitivně ovlivňují spotřebu materiálu. Strategicky rozmístěné sklady zajišťují krátké přepravní vzdálenosti a nepřetržitou optimalizaci dopravy díky inteligentní logistické síti.

Tepelná elektrárna na biomasu ve výrobním závodě ve Weißenhornu symbolizuje vědomí zodpovědnosti a stálosti ve všech výrobních procesech. Z pilin, odpadního produktu z výroby příhradového nosníku, je vyráběno teplo a elektřina. Tato enegrie je okamžitě využívána opět ve výrobě.

 

Z pilin, odpadního produktu z výroby příhradového nosníku, je vyráběno teplo a elektřina. Tato enegrie je okamžitě využívána opět ve výrobě.