You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Profil společnosti

Otevřený přístup ke všemu novému i změnám, spolehlivost v naší činnosti. To můžete od PERI čekat i v budoucnosti.
PERI je rodinná společnost již druhé generace. Již přes 50 let působí společnost PERI na trhu a vždy byla průkopníkem v oblasti bednění a lešení. Úspěch nám přineslo především to, že ve všem, co děláme, myslíme vždy na přínos pro naše zákazníky. Spolupráce založená na partnerství a důvěře je v naší společnosti zásadní hodnotou, která tvoří základ našich vztahů se zákazníky.

Doma ve Weissenhornu a na stavbách po celém světě

Původ a centrála všech našich aktivit

Již od založení společnosti v roce 1969 je centrála ve Weissenhornu jižně od Ulmu neustále rozšiřována. Zde jsou vyvíjena, vyráběna a připravována systémová zařízení. 
V roce 2016 získala firma PERI novou plochu s výrobní halou a kancelářskou budovou v nedalekém bavorském městě Günzburg. Tím byly výrobní kapacity znovu výrazně zvýšeny.

Náš mezinárodní management má důkladné odborné znalosti. S poznáním a pochopením místních požadavků vznikají ty nejvhodnější systémy bednění a lešení, které vyhovují všem potřebám na celém světě.

Blízkost k zákazníkům a jejich projektům

Stále aktivně usilujeme o co největší blízkost k našim zákazníkům. Dnes jsme zastoupeni na všech kontinentech více než 60 dceřinými společnostmi, v mnohých zemích také pobočkami a dalšími prodejními kancelářemi. Ve více než 120 nájemních skladech připravujeme bednění a lešení tak, aby bylo možné zajistit včasné dodávky na stavby i ve velmi napjatých termínech. A stále se rozrůstáme.

Z dlouholeté mezinárodní činnosti a rozdílných regionálních požadavků týkajících se metody a postupu výstavby, materiálu a nasazení různého zařízení a v neposlední řadě také personálních nákladů vyplývají cenné poznatky. Toto know how využíváme při vývoji vhodných výrobků a služeb. Z místních podmínek tak vznikají globální znalosti a výhody na celém světě. Přináší to prospěch všem našim zákazníkům a je to základ našeho výkonného vedení.


Jsme úspěšní již 50 let díky inovacím, internacionalizaci a angažovaným zaměstnancům

9400
Počet zaměstnanců
60
Dceřiné společnosti
160
Logistická centra
1.503
Obrat v miliardách eur

Dosahovat stálého růstu vlastními silami, tak zní naše pravidlo pro další rozvoj naší společnosti. Proto nepřetržitě pracujeme na rozšíření našeho spektra služeb a našich výrobních kapacit. Rozšiřováním stávajících sídel a zakládáním nových dceřiných společností posilujeme naše postavení na světovém trhu. Naším cílem je přiblížit se našim zákazníkům na celé zeměkouli v budoucnosti co nejvíce a ještě lépe a rychleji plnit jejich požadavky.

Naši zaměstnanci na celém světě, jejich výkony a odbornost jsou naším vlastním kapitálem. Jejich velká motivace a týmový duch PERI, jejich charakteristická orientace na zákazníky a jejich každodenní zaměření na skutečné potřeby zákazníků nás činí již od založení firmy PERI tak úspěšnými.

Našimi faktory úspěšnosti jsou velká inovační síla a včasná internacionalizace. Za tím stojí okolo 8 100 zaměstnanců, kteří se snaží o ta nejlepší individuální řešení pro naše zákazníky.


Průlomové výrobky a systémy

Základním požadavkem našeho vývoje je zajistit rychlejší a bezpečnější práci na stavbě. Výrobky PERI jsou proto kontruovány tak, aby poskytovaly uživatelům a společnostem výhody z hlediska manipulace a usnadnění práce, z čehož vyplývá větší bezpečnost a úspora nákladů a personálu.

Největší důraz je kladen na minimalizaci počtu jednotlivých dílů pro systémovou montáž, protože právě to má pozitivní vliv na každodenní práci na stavbě. Každé nasazení je tak rychlejší a jednodušší, náklady na logistiku se snižují, odpadne hledání jednotlivých dílů na stavbě a to jmenujeme pouze některé výhody. Inovativní metody, inteligentně navrhovaná mechanika, vysoká kvalita a dlouhá životnost jsou dalšími důležitými zásadami našich konstruktérů PERI. Kdekoliv je to možné, navrhujeme naše systémy pro co nejšiřší spektrum nasazení, což vede k maximálnímu vytížení a zabránění nevyužitých zásob materiálu na stavbě.

V případě nutnosti doplňujeme systémové díly pro zcela speciální aplikace tak, aby nebylo třeba vyrábět nákladné, atypické konstrukce. Řešení PERI tak zvyšují hospodárnost, často dokonce v průběhu celé výstavby. Důkazem, že je náš přístup správný, je skutečnost, že firma PERI odjakživa určuje se svými inovacemi standardy na trhu a systémy PERI jsou zaváděny po celém světě.

Vyvíjíme nové výrobky pro aplikace, u kterých vidíme potenciál racionalizace s budoucností. Vznikají efektivní systémová zařízení s praktickými detaily, které si po mnoho let udržují silné postavení na trhu.


Vysoká úroveň odborných znalostí a dlouholeté zkušenosti

Technici firmy PERI zohledňují při plánování a návrhu nasazení bednění a lešení technické požadavky, rámcové podmínky při používání systémů a individuální požadavky zákazníků. Díky tomu vznikají optimalizovaná řešení jakéhokoliv projektu často již ve fázi výběrového řízení. PERI také připravuje potřebnou technickou dokumentaci - od prováděcích výkresů až po statické výpočty. Záměrem techniků PERI je vždy optimalizace procesů s cílem snížit náklady a zkrátit dobu realizace.

V této souvislosti se zabýváme také technologií Building Information Modeling (BIM). Ve fázích plánování a realizace se nasazují systémy pro správu informací o stavbách, které umožňují komunikaci jak uvnitř společnosti, tak také mezi jednotlivými firmami. Cílem celého vývoje PERI je kompletní integrace řešení bednění a lešení do budoucích simulací BIM. V budoucnu chtějí naši inženýři využít společně s našimi zákazníky při realizaci stavebních prací plně potenciálu pětirozměrného plánování.

Dosahujeme vysoké úrovně odbornosti mezinárodní aplikační technologie PERI díky intenzivní spolupráci, součinnosti a stálému vzdělávání našich techniků po celém světě. Tímto způsobem také zajišťujeme, aby know-how naší společnosti spolu se všemi získanými mezinárodními zkušenostmi byly skutečně přínosem pro všechny naše zákazníky při každém projektu, bez ohledu na jeho velikost.

Přemýšlení o procesech optimalizace průběhu stavby je pro naše inženýry samozřejmostí. Vedle technických požadavků zohledňují vždy také bezpečnost a hospodárnost návrhu.


Spolehlivé služby ve všech fázích projektu

Nabídka služeb PERI v oblasti podpory projektů sahá od vypracování studií proveditelnosti pro obzvláště náročné projekty, přes pronájem materiálu ve vypjatých termínech, až po čištění a opravy materiálu zákazníků. Naše úzká síť logistických pracovišť zajišťuje rychlou dostupnost materiálu pro každý projekt. Naše systémová zařízení máme k dispozici také v našich nájemních skladech a nabízíme tak našim zákazníkům efektivní řešení ve spotřebních špičkách nebo u speciálních projektů.

V případě potřeby se může náš supervizor postarat o efektivní využití řešení PERI přímo na stavbě. Mimo jiné podporujeme také řídící procesy na straně zákazníka s vysokou transparentností a fakturací související s výkonem. U velkých projektů pomáhají projektoví manažeři PERI s přizpůsobením množství materiálu aktuálním požadavkům a tím k dosažení ideálního vztahu mezi dodávkami materiálu a náklady.

Nejdůležitější kontaktní osobou je přitom vždy příslušný manažer odbytu. Ten spojuje všechny požadavky a vypracuje společně s odpovědnými osobami odpovídající balíček projektových služeb s individuálními službami připravenými přesně podle požadavků projektu.

Náš poradce pomáhá při efektivním používání systémů PERI na stavbách.

Naše služby jsou založeny na praktických zkušenostech z fází projektů našich zákazníků. Přinášejí skutečné výhody na velkých i malých stavbách.


Prvotřídní kvalita je u PERI standardem - Na to se můžete spolehnout

Naším cílem je vyrábět a dodávat tu nevyšší kvalitu. Abychom se stále zlepšovali, investujeme neustále do nejmodernějších výrobních a zkušebních postupů. Již při vývoji nového výrobku vystavujeme jednotlivé konstrukční díly různým testům, abychom využili pro sériovou výrobu optimální varianty. Patří k tomu mimo jiné zkoušky životnosti ve slané lázni nebo také zkoušky krutem u jednotlivých výrobků. Tímto způsobem zajišťujeme, že jsou později systémy PERI vhodné pro nasazení v náročných stavebních podmínkách a mohou být spolehlivě používány.

Celý proces následující sériové výroby podléhá neustálému zajišťování kvality, jasně definovanému a mnohokrát certifikovanému, od nákupu a po dodání. Tím se staráme o slíbenou kvalitu systémů bednění a lešení PERI.

Také zde předáváme výsledky testů zpátky do zkušebny. A využíváme stále nové poznatky pro další zlepšování. U rámového bednění MAXIMO bylo například dodatečně vyvinuto a do běžného výrobního procesu zavedeno konzervování dutin s aktivní ochranou proti korozi, které dále prodlužuje životnost našeho inovativního stěnového bednění.

Vývojové a výrobní procesy PERI zahrnují mimo jiné zátěžové testy, zkoušky trvanlivosti a průběžné kontroly kvality. Certifikace od externích zkušebních úřadů a institucí dokazují vysokou kvalitu výrobků PERI:

Vývoj, výroba a řízení jakosti u nás jdou ruku v ruce. Nejkvalifikovanější zaměstnanci a moderní výrobní a zkušební metody zajišťují dlouhou životnost výrobků.


Princip trvalé udržitelnosti

Udržitelnost stejně jako ekologická a ekonomická udržitelnost mají ve všech našich firemních aktivitách velký význam. Samotný vývoj je již zaměřen na nejlepší využití materiálu. Optimální zatížení konstrukce systémů a systémových konstrukčních dílů PERI umožňuje ekonomické využití materiálů. Ve smyslu ekologické udržitelnosti se v PERI provádí také výběr surovin a jejich získání. Tak například dřevo pro naše překližky pochází v co největším množství z certifikovaných, udržitelně spravovaných lesů. Naše procesy získávání surovin jsou zahrnuty do systému řízení jakosti a zohledňujeme a optimalizujeme současné a budoucí náklady na životní prostředí. Nahrazování nebezpečných nebo škodlivých provozních pomocných materiálů v PERI je již po desetiletí tradicí.

Ve výrobě zajišťují nové technologie a efektivní procesy šetrné využívání prostředků a nejlepší kvalitu výrobků. To zajišťuje vysoký počet nasazení a dlouhou životnost systémů PERI, což opět pozitivně ovlivňuje spotřebu zdrojů. Pokud vede každodenní, vysoké vytížení k poškození, může být materiál PERI v našich logistických centrech odborně opraven. Naše dodávky a logistika na staveništích jsou také optimalizovány s ohledem na přepravovaná množství a trasy. Strategicky umístěná logistická centra PERI zajišťují krátké přepravní trasy a doprava tak může být stále optimalizována.

V neposlední řadě jsme jako rodinná společnost od začátku orientovaní na udržitelnost. Jednání orientované na budoucnost na základě ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti je stále hlavní součástí kultury PERI. Vedení společnosti PERI přitom jedná prozíravě a stará se o dlouhodobou strategii začínající založením nových poboček PERI přes vzdělávací a školicí centra zaměstnanců PERI až ke strategickému otevření nových trhů a obchodních činností.

Konstrukce stojky MULTIPROP je příkladem optimálního využití materiálu: konstrukce zajišťuje vysokou únosnost stojky při minimální potřebě materiálu.

MULTIPROP

Komponenty univerzálního bednění DUO jsou vyráběny z technických polymerů, ze kterých nevzniká žádný odpad. Použitý materiál může být 100% využit pro výrobu nových výrobků.

Lehké rámové bednění DUO

Při navrhování systémů PERI je kladen důraz na jejich dlouhou životnost. U rámového bednění je například možné poškozené panely po opravě a výměně bednicí desky použít pro nespočet dalších nasazení.

Čištění a opravy

Symbol udržitelnosti v PERI: dřevěné stěpky, které vznikají při výrobě nosníků jako odpadní produkt, jsou dále využívány v naší tepelné elektrárně na biomasu v centrále ve Weissenhornu. Vzniká zde teplo a elektřina pro celou centrálu a domácnosti v okolí.

Ukázka služeb PERI v různých fázích projektu

Služby PERI jsou zaměřeny na různé fáze projektu ze strany zákazníka. V každém kroku nabízíme služby týkající se bednění a lešení, které přináší našemu zákazníkovi ekonomický užitek a tím skutečné konkurenční výhody. To platí jak pro velké, tak také pro malé stavby - zaměřené na řešení, aktuálnost a rychlost - vždy ve spolupráci s manažerem odbytu PERI.

Fáze nabídky

Poradenské služby PERI

 • analýza požadavku zákazníka
 • navrhovaná řešení s ohledem na materiálové zásoby na straně zákazníka a možnosti nákupu nebo pronájmu
 • specifikace služeb

Fáze přípravy práce

Inženýrské služby PERI

 • nabídkové a prováděcí plány
 • 3D plánování / 5D plánování se simulací konstrukce
 • ověřené statické výpočty
 • výpisy prvků
 • školicí materiály

Fáze realizace

Projektové služby PERI

 • 24hodinová dostupnost myPERI
 • denně aktualizované údaje o projektech
 • montáž bednění
 • logistika přepravy
 • služby supervizora
 • řízení stavby
 • logistika
 • kontrola
 • záruka kvality

Ukončení projektu

Služby PERI

 • vyvolání faktury z myPERI
 • služby pronájmu MS Plus
 • opravy materiálu ve vlastnictví zákazníka

Znalosti a zkušenosti pro každodenní práci

Naše znalosti a dlouholeté zkušenosti rádi předáváme svým zákazníkům. V našich výstavních prostorech na celém světě předvádíme pravidelně systémová zařízení a novinky. Organizujeme semináře, workshopy a školení o výrobcích, při kterých seznamujeme detailně jak s jednotlivými výrobky a jejich používáním, tak také prozrazujeme různé praktické triky a finty. Současně se uživatelé naučí, jak efektivně a bezpečně využívat řešení PERI i pod časovým tlakem na staveništi.

Kromě toho nabízíme možnosti dalšího vzdělávání, které je přizpůsobeno úkolům přípravářů a vedení na stavbě. Mezi ně patří např. školení PERI CAD pro profesionální navrhování bednění a semináře, které informují o právních předpisech a normách.

Pevně zakotveny jsou také dny podnikatelů, které se zabývají aktuálními tématy v oboru a nabízejí možnost konzultací v branži.

Považujeme to za přínos pro aktivní výměnu znalostí a zkušeností mezi všemi, kteří denně pracují s naší technikou bednění a lešení. Také to patří mezi naše nejlepší služby zákazníkovi.

Neznáme detailně pouze naše výrobky, ale také normy a právní předpisy. V našich školicích centrech předáváme toto know-how dále uživatelům.