You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Profil společnosti

Otevřený přístup ke všemu novému i změnám, spolehlivost v naší činnosti. To můžete od PERI čekat i v budoucnosti.

PERI je rodinná společnost již druhé generace. Téměř 50 let působí společnost PERI na trhu a vždy byla průkopníkem
v oblasti bednění a lešení. Úspěch nás přineslo především to, že ve všem, co děláme, myslíme vždy především na přínos pro naše zákazníky. Spolupráce založená na partnerství a důvěře je v naší společnosti zásadní hodnotou, která tvoří základ našich vztahů se zákazníky.

Rok založení 1969
Sídlo Weissenhorn, Germany
Vedení společnosti Dr. Rudolf Huber (předseda),
Alexander Schwörer, Dr. Fabian Kracht, Leonhard Braig
Hlavní oblast podnikání bednění, lešení, inženýring,
betonářské desky 
Počet zaměstnanců na celém světě 8,100
Roční obrat € 1.333 mil.
Dceřinné společnosti > 60
Logistická centra > 120

Doma ve Weissenhornu a na stavbách po celém světě

Původ a centrála všech našich aktivit

Již od založení společnosti v roce 1969 je centrála ve Weissenhornu jižně od Ulmu neustále rozšiřována. Zde jsou vyvíjena, vyráběna a připravována systémová zařízení. 
V roce 2016 získala firma PERI novou plochu s výrobní halou a kancelářskou budovou v nedalekém bavorském městě Günzburg. Tím byly výrobní kapacity znovu výrazně zvýšeny.

Náš mezinárodní management má důkladné odborné znalosti. S poznáním a pochopením místních požadavků vznikají ty nejvhodnější systémy bednění a lešení, které vyhovují všem potřebám na celém světě.

Blízkost k zákazníkům a jejich projektům

Stále aktivně usilujeme o co největší blízkost k našim zákazníkům. Dnes jsme zastoupeni na všech kontinentech více než 60 dceřinými společnostmi, v mnohých zemích také pobočkami a dalšími prodejními kancelářemi. Ve více než 120 nájemních skladech připravujeme bednění a lešení tak, aby bylo možné zajistit včasné dodávky na stavby i ve velmi napjatých termínech. A stále se rozrůstáme.

Z dlouholeté mezinárodní činnosti a rozdílných regionálních požadavků týkajících se metody a postupu výstavby, materiálu a nasazení různého zařízení a v neposlední řadě také personálních nákladů vyplývají cenné poznatky. Toto know how využíváme při vývoji vhodných výrobků a služeb. Z místních podmínek tak vznikají globální znalosti a výhody na celém světě. Přináší to prospěch všem našim zákazníkům a je to základ našeho výkonného vedení.


Jsme úspěšní již 50 let díky inovacím, internacionalizaci a angažovaným zaměstnancům

Dosahovat stálého růstu vlastními silami, tak zní naše pravidlo pro další rozvoj naší společnosti. Proto nepřetržitě pracujeme na rozšíření našeho spektra služeb a našich výrobních kapacit. Rozšiřováním stávajících sídel a zakládáním nových dceřiných společností posilujeme naše postavení na světovém trhu. Naším cílem je přiblížit se našim zákazníkům na celé zeměkouli v budoucnosti co nejvíce a ještě lépe a rychleji plnit jejich požadavky.

Naši zaměstnanci na celém světě, jejich výkony a odbornost jsou naším vlastním kapitálem. Jejich velká motivace a týmový duch PERI, jejich charakteristická orientace na zákazníky a jejich každodenní zaměření na skutečné potřeby zákazníků nás činí již od založení firmy PERI tak úspěšnými.

Našimi faktory úspěšnosti jsou velká inovační síla a včasná internacionalizace. Za tím stojí okolo 8 100 zaměstnanců, kteří se snaží o ta nejlepší individuální řešení pro naše zákazníky.

Počet zaměstnanců

Vývoj obratu


Průlomové výrobky a systémy

Základním požadavkem našeho vývoje je zajistit rychlejší a bezpečnější práci na stavbě. Výrobky PERI jsou proto kontruovány tak, aby poskytovaly uživatelům a společnostem výhody z hlediska manipulace a usnadnění práce, z čehož vyplývá větší bezpečnost a úspora nákladů a personálu.

Největší důraz je kladen na minimalizaci počtu jednotlivých dílů pro systémovou montáž, protože právě to má pozitivní vliv na každodenní práci na stavbě. Každé nasazení je tak rychlejší a jednodušší, náklady na logistiku se snižují, odpadne hledání jednotlivých dílů na stavbě a to jmenujeme pouze některé výhody. Inovativní metody, inteligentně navrhovaná mechanika, vysoká kvalita a dlouhá životnost jsou dalšími důležitými zásadami našich konstruktérů PERI. Kdekoliv je to možné, navrhujeme naše systémy pro co nejšiřší spektrum nasazení, což vede k maximálnímu vytížení a zabránění nevyužitých zásob materiálu na stavbě.

V případě nutnosti doplňujeme systémové díly pro zcela speciální aplikace tak, aby nebylo třeba vyrábět nákladné, atypické konstrukce. Řešení PERI tak zvyšují hospodárnost, často dokonce v průběhu celé výstavby. Důkazem, že je náš přístup správný, je skutečnost, že firma PERI odjakživa určuje se svými inovacemi standardy na trhu a systémy PERI jsou zaváděny po celém světě.

Vyvíjíme nové výrobky pro aplikace, u kterých vidíme potenciál racionalizace s budoucností. Vznikají efektivní systémová zařízení s praktickými detaily, které si po mnoho let udržují silné postavení na trhu.


Vysoká úroveň odborných znalostí a dlouholeté zkušenosti

Technici firmy PERI zohledňují při plánování a návrhu nasazení bednění a lešení technické požadavky, rámcové podmínky při používání systémů a individuální požadavky zákazníků. Díky tomu vznikají optimalizovaná řešení jakéhokoliv projektu často již ve fázi výběrového řízení. PERI také připravuje potřebnou technickou dokumentaci - od prováděcích výkresů až po statické výpočty. Záměrem techniků PERI je vždy optimalizace procesů s cílem snížit náklady a zkrátit dobu realizace.

V této souvislosti se zabýváme také technologií Building Information Modeling (BIM). Ve fázích plánování a realizace se nasazují systémy pro správu informací o stavbách, které umožňují komunikaci jak uvnitř společnosti, tak také mezi jednotlivými firmami. Cílem celého vývoje PERI je kompletní integrace řešení bednění a lešení do budoucích simulací BIM. V budoucnu chtějí naši inženýři využít společně s našimi zákazníky při realizaci stavebních prací plně potenciálu pětirozměrného plánování.

Dosahujeme vysoké úrovně odbornosti mezinárodní aplikační technologie PERI díky intenzivní spolupráci, součinnosti a stálému vzdělávání našich techniků po celém světě. Tímto způsobem také zajišťujeme, aby know-how naší společnosti spolu se všemi získanými mezinárodními zkušenostmi byly skutečně přínosem pro všechny naše zákazníky při každém projektu, bez ohledu na jeho velikost.

Přemýšlení o procesech optimalizace průběhu stavby je pro naše inženýry samozřejmostí. Vedle technických požadavků zohledňují vždy také bezpečnost a hospodárnost návrhu.


Spolehlivé služby ve všech fázích projektu

Nabídka služeb PERI v oblasti podpory projektů sahá od vypracování studií proveditelnosti pro obzvláště náročné projekty, přes pronájem materiálu ve vypjatých termínech, až po čištění a opravy materiálu zákazníků. Naše úzká síť logistických pracovišť zajišťuje rychlou dostupnost materiálu pro každý projekt. Naše systémová zařízení máme k dispozici také v našich nájemních skladech a nabízíme tak našim zákazníkům efektivní řešení ve spotřebních špičkách nebo u speciálních projektů.

V případě potřeby se může náš supervizor postarat o efektivní využití řešení PERI přímo na stavbě. Mimo jiné podporujeme také řídící procesy na straně zákazníka s vysokou transparentností a fakturací související s výkonem. U velkých projektů pomáhají projektoví manažeři PERI s přizpůsobením množství materiálu aktuálním požadavkům a tím k dosažení ideálního vztahu mezi dodávkami materiálu a náklady.

Nejdůležitější kontaktní osobou je přitom vždy příslušný manažer odbytu. Ten spojuje všechny požadavky a vypracuje společně s odpovědnými osobami odpovídající balíček projektových služeb s individuálními službami připravenými přesně podle požadavků projektu.

Náš poradce pomáhá při efektivním používání systémů PERI na stavbách.

Naše služby jsou založeny na praktických zkušenostech z fází projektů našich zákazníků. Přinášejí skutečné výhody na velkých i malých stavbách.


Prvotřídní kvalita je u PERI standardem - Na to se můžete spolehnout

Naším cílem je vyrábět a dodávat tu nevyšší kvalitu. Abychom se stále zlepšovali, investujeme neustále do nejmodernějších výrobních a zkušebních postupů. Již při vývoji nového výrobku vystavujeme jednotlivé konstrukční díly různým testům, abychom využili pro sériovou výrobu optimální varianty. Patří k tomu mimo jiné zkoušky životnosti ve slané lázni nebo také zkoušky krutem u jednotlivých výrobků. Tímto způsobem zajišťujeme, že jsou později systémy PERI vhodné pro nasazení v náročných stavebních podmínkách a mohou být spolehlivě používány.

Celý proces následující sériové výroby podléhá neustálému zajišťování kvality, jasně definovanému a mnohokrát certifikovanému, od nákupu a po dodání. Tím se staráme o slíbenou kvalitu systémů bednění a lešení PERI.

Také zde předáváme výsledky testů zpátky do zkušebny. A využíváme stále nové poznatky pro další zlepšování. U rámového bednění MAXIMO bylo například dodatečně vyvinuto a do běžného výrobního procesu zavedeno konzervování dutin s aktivní ochranou proti korozi, které dále prodlužuje životnost našeho inovativního stěnového bednění.

Vývojové a výrobní procesy PERI zahrnují mimo jiné zátěžové testy, zkoušky trvanlivosti a průběžné kontroly kvality. Certifikace od externích zkušebních úřadů a institucí dokazují vysokou kvalitu výrobků PERI:

Vývoj, výroba a řízení jakosti u nás jdou ruku v ruce. Nejkvalifikovanější zaměstnanci a moderní výrobní a zkušební metody zajišťují dlouhou životnost výrobků.


Princip trvalé udržitelnosti

Udržitelnost stejně jako ekologická a ekonomická udržitelnost mají ve všech našich firemních aktivitách velký význam. Samotný vývoj je již zaměřen na nejlepší využití materiálu. Optimální zatížení konstrukce systémů a systémových konstrukčních dílů PERI umožňuje ekonomické využití materiálů. Ve smyslu ekologické udržitelnosti se v PERI provádí také výběr surovin a jejich získání. Tak například dřevo pro naše překližky pochází v co největším množství z certifikovaných, udržitelně spravovaných lesů. Naše procesy získávání surovin jsou zahrnuty do systému řízení jakosti a zohledňujeme a optimalizujeme současné a budoucí náklady na životní prostředí. Nahrazování nebezpečných nebo škodlivých provozních pomocných materiálů v PERI je již po desetiletí tradicí.

Ve výrobě zajišťují nové technologie a efektivní procesy šetrné využívání prostředků a nejlepší kvalitu výrobků. To zajišťuje vysoký počet nasazení a dlouhou životnost systémů PERI, což opět pozitivně ovlivňuje spotřebu zdrojů. Pokud vede každodenní, vysoké vytížení k poškození, může být materiál PERI v našich logistických centrech odborně opraven. Naše dodávky a logistika na staveništích jsou také optimalizovány s ohledem na přepravovaná množství a trasy. Strategicky umístěná logistická centra PERI zajišťují krátké přepravní trasy a doprava tak může být stále optimalizována.

V neposlední řadě jsme jako rodinná společnost od začátku orientovaní na udržitelnost. Jednání orientované na budoucnost na základě ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti je stále hlavní součástí kultury PERI. Vedení společnosti PERI přitom jedná prozíravě a stará se o dlouhodobou strategii začínající založením nových poboček PERI přes vzdělávací a školicí centra zaměstnanců PERI až ke strategickému otevření nových trhů a obchodních činností.

Konstrukce stojky MULTIPROP je příkladem optimálního využití materiálu: konstrukce zajišťuje vysokou únosnost stojky při minimální potřebě materiálu.

MULTIPROP

Komponenty univerzálního bednění DUO jsou vyráběny z technických polymerů, ze kterých nevzniká žádný odpad. Použitý materiál může být 100% využit pro výrobu nových výrobků.

Lehké rámové bednění DUO

Při navrhování systémů PERI je kladen důraz na jejich dlouhou životnost. U rámového bednění je například možné poškozené panely po opravě a výměně bednicí desky použít pro nespočet dalších nasazení.

Čištění a opravy

Symbol udržitelnosti v PERI: dřevěné stěpky, které vznikají při výrobě nosníků jako odpadní produkt, jsou dále využívány v naší tepelné elektrárně na biomasu v centrále ve Weissenhornu. Vzniká zde teplo a elektřina pro celou centrálu a domácnosti v okolí.

Ukázka služeb PERI v různých fázích projektu

Služby PERI jsou zaměřeny na různé fáze projektu ze strany zákazníka. V každém kroku nabízíme služby týkající se bednění a lešení, které přináší našemu zákazníkovi ekonomický užitek a tím skutečné konkurenční výhody. To platí jak pro velké, tak také pro malé stavby - zaměřené na řešení, aktuálnost a rychlost - vždy ve spolupráci s manažerem odbytu PERI.

Fáze nabídky

Poradenské služby PERI

 • analýza požadavku zákazníka
 • navrhovaná řešení s ohledem na materiálové zásoby na straně zákazníka a možnosti nákupu nebo pronájmu
 • specifikace služeb

Fáze přípravy práce

Inženýrské služby PERI

 • nabídkové a prováděcí plány
 • 3D plánování / 5D plánování se simulací konstrukce
 • ověřené statické výpočty
 • výpisy prvků
 • školicí materiály

Fáze realizace

Projektové služby PERI

 • 24hodinová dostupnost myPERI
 • denně aktualizované údaje o projektech
 • montáž bednění
 • logistika přepravy
 • služby supervizora
 • řízení stavby
 • logistika
 • kontrola
 • záruka kvality

Ukončení projektu

Služby PERI

 • vyvolání faktury z myPERI
 • služby pronájmu MS Plus
 • opravy materiálu ve vlastnictví zákazníka

Znalosti a zkušenosti pro každodenní práci

Naše znalosti a dlouholeté zkušenosti rádi předáváme svým zákazníkům. V našich výstavních prostorech na celém světě předvádíme pravidelně systémová zařízení a novinky. Organizujeme semináře, workshopy a školení o výrobcích, při kterých seznamujeme detailně jak s jednotlivými výrobky a jejich používáním, tak také prozrazujeme různé praktické triky a finty. Současně se uživatelé naučí, jak efektivně a bezpečně využívat řešení PERI i pod časovým tlakem na staveništi.

Kromě toho nabízíme možnosti dalšího vzdělávání, které je přizpůsobeno úkolům přípravářů a vedení na stavbě. Mezi ně patří např. školení PERI CAD pro profesionální navrhování bednění a semináře, které informují o právních předpisech a normách.

Pevně zakotveny jsou také dny podnikatelů, které se zabývají aktuálními tématy v oboru a nabízejí možnost konzultací v branži.

Považujeme to za přínos pro aktivní výměnu znalostí a zkušeností mezi všemi, kteří denně pracují s naší technikou bednění a lešení. Také to patří mezi naše nejlepší služby zákazníkovi.

Neznáme detailně pouze naše výrobky, ale také normy a právní předpisy. V našich školicích centrech předáváme toto know-how dále uživatelům.