You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tiskové zprávy

Vítáme Vás na portálu pro tiskové zprávy. Zde pro Vás vkládáme informace o aktuálních projektech a vývoji naší společnosti. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše oddělení marketingu.

 

Použití našich fotografií

  • Fotografie jsou k dispozici výhradně pro redakční a soukromé účely.
  • Při použití našich fotografií musí být vždy viditelně uvedeno copyright „PERI SE“, u fotografií z českých staveb „PERI, spol. s r.o.“. V případě, že je uveden jiný copyright, musí být použit tento.
  • Odcizení fotografií nebo kombinace s jinými obrázky není dovoleno.
  • Obrazová data nesmí být předávána třetím osobám a trvalé ukládání na elektronických systémech není dovoleno.
  • Publikování fotografií je bez nároku na honoráře, pokud je předložený exemplář, případně u zveřejnění v elektronických sdělovacích prostředcích zaslána zpráva o zveřejnění na adresu marketingu..
  • Zejména detaily, týkající se bezpečnosti a kotvení, proto nelze považovat za rozhodující nebo konečné. Ty podléhají posouzení rizik dodavatelem.
  • Pokud je na snímcích uvedeno datum ukončení platnosti, nelze je po uplynutí tohoto data dále používat a je třeba je vymazat.

16. 3. 2023

Průmyslová památka získá nový smysl života

Plynojem Schöneberg, Berlín, Německo, Německo

Firma PERI podporuje rekonstrukci plynojemu v areálu EUREF v Berlíně-Schönebergu.

16. 3. 2023

Průmyslová památka získá nový smysl života

Plynojem Schöneberg, Berlín, Německo, Německo

Tento projekt je viditelnou ukázkou energetických změn. Historický plynojem v Berlíně-Schönebergu se promění v supermoderní kancelářskou budovu a stane se symbolem areálu EUREF. Kvůli novému záměru se musí památkově chráněná stavba vybourat a přestavět. K rychlému a profesionálnímu provádění sanace a přípravu hrubé stavby významně přispívají systémy bednění a lešení PERI.

více

1. 1. 2023

Bednění různých průřezů tunelu s prvním plně hydraulickým bednicím vozem s pásovým pohonem

Příjezdový tunel na most před Dunaj, dálnice A 26, Linec, Rakousko, Rakousko

Projekt na dálnici A 26 se vyznačuje pěti různými průřezy tunelu, který má kromě toho rozdílné poloměry zakřivení mezi 50 a 750 m a různá stoupání komplikující realizaci nové dopravní sítě.

1. 1. 2023

Bednění různých průřezů tunelu s prvním plně hydraulickým bednicím vozem s pásovým pohonem

Příjezdový tunel na most před Dunaj, dálnice A 26, Linec, Rakousko, Rakousko

Dálnice A 26 představuje jeden z nejdůležitějších projektů infrastruktury rakouského města Linec a jeho okolí, který zajistí odlehčení městské dopravní sítě. Pro realizaci projektu bylo klíčem k úspěchu inovativní, bezpečné a efektivní řešení od firmy PERI, spojené s rozsáhlou podporou projektu. Zajímavostí byl první plně hydraulický tunelový bednicí vůz s pásovým pohonem, který speciálně pro tento projekt vyvinuli technici v Rakousku.

více