You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PERI , spol. s r.o.

1.            Název a adresa Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů a jiných předpisů o ochraně údajů je:

PERI, spol. s r.o., IČ: 45787948, se sídlem Průmyslová 392, 252 42 Jesenice u Prahy, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 17310

2.            Obecné informace o zpracování osobních údajů

2.1.        Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme v zásadě jen v nezbytném rozsahu tak, abychom mohli poskytovat funkční internetové stránky, náš obsah a služby. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně a pouze s jejich souhlasem. Výjimka platí v takových případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z objektivních důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2.2.        Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, bude jako právní základ sloužit čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, které jsou vyžadovány k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. To platí také pro činnosti zpracování, které jsou nezbytné pro přijetí předsmluvních opatření.

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, bude jako právní základ sloužit čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR. V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby budou vyžadovat zpracování osobních údajů, bude jako právní základ sloužit čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Bude-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti, společnosti sdružené s naší společností ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG) nebo třetí strany, a jestliže zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nebudou převažovat nad prvně uvedeným zájmem, bude jako právní základ sloužit čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

2.3.        Vymazání údajů a doba jejich uchování

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile zanikne účel jejich uchovávání. Dále mohou být údaje uchovávány, pokud to evropští nebo vnitrostátní zákonodárci stanovili v nařízeních EU, právních předpisech nebo jiných ustanoveních, kterým podléhá Správce údajů. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány po uplynutí doby uchování, která je stanovena výše uvedenými předpisy, pokud nebude zapotřebí další uchovávání údajů za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

3.            Poskytování internetových stránek a vytváření protokolových souborů

3.1.        Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich internetových stránek systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému počítače návštěvníka.

Shromažďují se následující údaje:

 1. informace o typu a verzi použitého prohlížeče
 2. informace o operačním systému uživatele
 3. informace o poskytovateli internetového připojení uživatele
 4. informace o IP adrese uživatele
 5. datum a čas přístupu
 6. informace o internetových stránkách, z nichž systém uživatele navštívil naše internetové stránky
 7. informace o internetových stránkách, které byly navštíveny z našich internetových stránek
 8. informace o názvu domény poskytovatele připojení k Internetu

Údaje jsou také uloženy v protokolových souborech našeho systému. Tyto údaje nejsou uloženy společně s jinými osobními údaji uživatele.

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

3.2.        Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo umožněno odeslání internetových stránek do počítače uživatele. Za tímto účelem účel musí být IP adresa uživatele uložena po dobu trvání relace.

Údaje jsou ukládány do protokolových souborů s cílem zajistit funkčnost internetových stránek. Údaje navíc využíváme k optimalizaci našich internetových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Údaje nejsou v tomto smyslu analyzovány pro marketingové účely. Z těchto důvodů máme také oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

3.3.        Doba uchování

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. Pokud jsou údaje shromažďovány pro zajištění dostupnosti internetových stránek, je tímto okamžikem okamžik ukončení relace.

Pokud jsou údaje ukládány do protokolových souborů, nastane tento případ po uplynutí doby v délce maximálně sedmi dnů. Je možné uchovávání po delší dobu. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo anonymizovány, takže následně bude znemožněno jejich přiřazení k určitému návštěvníkovi.

3.4.        Možnost vznesení námitky a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování internetových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provozování internetových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést v této souvislosti námitku.

4.            Používání soborů cookie

a)            Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel navštíví internetové stránky, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při příští návštěvě internetových stránek.

Soubory cookie používáme ke zvýšení komfortu obsluhy našich internetových stránek uživatelem. Některé prvky našich internetových stránek stránky vyžadují, aby identifikace přistupujícího prohlížeče byla možná i po přechodu na jiné internetové stránky.

V souborech cookie jsou uloženy a přenášeny následující údaje:

 1. nastavení jazyka
 2. zadané hledané výrazy
 3. frekvence zhlédnutí stránek
 4. používání funkcí internetových stránek
 5. stav dialogového okna zpětné vazby internetových stránek
 6. zvolená země ve filtru projektů
 7. poslední hledaný výraz pomocí vyhledávání na internetu
 8. stav nápovědy k souboru cookie
 9. stav poznámky k zemi

Při návštěvě našich internetových stránek informujeme uživatele o používání souborů cookie pro analytické účely a získáváme jeho souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou používány v této souvislosti. V této souvislosti také odkazujeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b)           Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro analytické účely za předpokladu získání příslušného souhlasu uživatele je čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR.

c)            Účel zpracování údajů

Účel používání technicky nezbytných souborů cookie spočívá v zjednodušení používání internetových stránek pro uživatele. Nemůžeme nabídnout některé funkce našich internetových stránek bez použití souborů cookie. Tyto funkce vyžadují, aby identifikace prohlížeče byla umožněna i po přechodu na jiné internetové stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 1. přijmutí nastavení jazyka
 2. zapamatování hledaných výrazů
 3. zapamatování navštívených stránek

Údaje uživatelů shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Z těchto důvodů máme také oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

e) Doba uchování, možnost vznesení námitky a odstranění

Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele a odesílány na naše internetové stránky. Jako uživatel máte proto také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete vypnout nebo zakázat odesílání souborů cookie. Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. Tuto činnost lze provádět také automaticky. Může se stát, že nebudete moci naplno využívat všechny funkce našich internetových stránek, pokud u našich internetových stránek zakážete používání souborů cookie.

5.            Google Analytics

 

Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics, analýzu internetových stránek společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. Ten umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce na různých zařízeních k pseudonymnímu identifikátoru uživatele a analyzovat tak činnosti uživatele napříč různými zařízeními.

Služba Google Analytics používá soubory „cookie“, které jsou uloženy v počítači a pomáhají internetovým stránkám analyzovat způsob jejich používání. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Pokud je však na těchto internetových stránkách povolena anonymizace IP adresy, společnost Google nejdřív zkrátí vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není propojována s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google jménem provozovatele těchto internetových stránek tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, sestavování přehledů o činnosti internetových stránek a poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek a internetu pro provozovatele internetových stránek. K těmto účelům patří také náš oprávněný zájem na používání služby Google Analytics. Právním základem pro využívání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR. Námi přenášené údaje, které jsou propojeny se soubory cookie, identifikace uživatele (např. identifikátor uživatele) nebo reklamní identifikátor, budou automaticky odstraněny po uplynutí doby 14 měsíců. Údaje, u nichž je dosaženo doby uchování, jsou automaticky odstraňovány jednou za měsíc.

6.            Novinky

6.1.        Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k bezplatnému odběru novinek. Při přihlášení k odběru novinek nám budou odeslány údaje z kontaktního formuláře:

 • Jméno a příjmení*
 • Společnost
 • E-mail *
 • Zájmy

Kromě toho jsou při registraci shromažďovány následující údaje:

 1. Datum a čas registrace
 2. Informace poskytnuté při registraci

Během procesu registrace získáme váš souhlas se zpracováním údajů a odkážeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů nejsou třetím stranám předávány žádné údaje za účelem zasílání novinek. Údaje budou použity výhradně pro zasílání novinek.

6.2.        Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele za účelem zasílání novinek je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud uživatel udělí svůj souhlas.

6.3.        Účel zpracování údajů

Pro zasílání novinek je používána e-mailová adresa.

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

6.4.        Doba uchování

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. E-mailová adresa uživatele bude proto uložena do té doby, dokud bude aktivní odběr novinek.

6.5.        Možnost vznesení námitky a odstranění

Přihlášení k odběru novinek může příslušný uživatel kdykoli zrušit. Novinky za tímto účelem obsahují příslušný odkaz.

To také umožňuje odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů, které byly shromážděny během procesu registrace.

7.            Kontaktní formulář a kontaktní e-mail

7.1.        Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetové stránky obsahují kontaktní formulář, který lze použít k navázání elektronického kontaktu. Máte také možnost zaregistrovat se do služby myPERI a navazujících aplikací, které vám umožní přístup k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Pokud uživatel tuto možnost využije, obdržíme údaje zadané do registračního formuláře a uložíme je. Jsou to tyto údaje:

 • * Povinné pole
 • Oblast zájmu
 • Oslovení*
 • Jméno*
 • Příjmení*
 • E-mail*
 • Společnost
 • Ulice
 • PSČ*
 • Město
 • Stát
 • Země*
 • Telefon
 • Fax
 • Vaše zpráva*

Navíc jsou v okamžiku odeslání zprávy uloženy tyto údaje:

 1. Datum a čas registrace
 2. Informace z formuláře

Vyžádáme si váš souhlas se zpracováním údajů v rozsahu procesu zasílání a odkazujeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údje vyžadované při registraci se mohou od výše uvedeného lišit v závislosti na stupni přístupu.

Případně nás můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele, které byly odeslány prostřednictvím e-mailu.

V této souvislosti nebudou třetím stranám předány žádné údaje. Údaje budou použity výlučně pro zpracování konverzace a pro účely služby myPERI. Za předání třetí straně se nepovažuje předání v rámci koncernu společnosti PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße 19, 89264 Weißenhorn, Německo. 

7.2.        Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po udělení souhlasu uživatele je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů odeslaných prostřednictvím e-mailu je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Je-li účelem kontaktování prostřednictvím e-mailu uzavření smlouvy, dodatečným právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR.

7.3.        Účel zpracování údajů

Pro zpracování kontaktů a poskytování obsahu a služeb vyhrazených našim registrovaným uživatelům používáme pouze osobní údaje ze vstupní masky. V případě kontaktování prostřednictvím e-mailu to také představuje nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

7.4.        Doba uchování

Údaje budou vymazány v okamžiku, kdy již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů odeslaných e-mailem je tímto okamžikem ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je považována za ukončenou, pokud lze z okolností vyvodit, že dotčené skutečnosti byly zcela objasněny. Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou vymazány po uplynutí doby v délce maximálně sedmi dnů.

7.5.        Možnost vznesení námitky a odstranění

Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uživatel nás bude kontaktovat e-mailem, může kdykoli vznést námitku vůči uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci dále pokračovat a bude mu zneplatněn přístup do aplikací portálu myPERI.

Za tímto účelem nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese gdpr@peri.cz. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během kontaktování naší společnosti, budou v tomto případě smazány.

8.            Předávání údajů třetím stranám

Při implementaci internetových stránek společnosti PERI spolupracujeme s různými poskytovateli služeb. Ti jsou povinni zpracovávat údaje striktně v souladu s pokyny coby zpracovatelé v souladu s čl. 26 GDPR. Jakékoli další zpřístupnění vašich údajů třetím stranám se uskuteční pouze s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), je-li to nezbytné v rámci našich právních závazků (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR), nebo je-li to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů společnosti sdružené s naší společností ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG) (§ 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Seznam našich společností ve skupině naleznete zde [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Náš oprávněný zájem spočívá v jednotné správě údajů zákazníků a budoucích zákazníků napříč celou skupinou. Vezměte prosím na vědomí, že naše dceřiné společnosti mohou sídlit mimo EU, tedy v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany v souladu s požadavky EU na ochranu údajů. Zavazujeme se přijmout veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje uživatelů při předávání do země, která je odlišná od země původu osobních údajů, byly dostatečně chráněny a že tato ochrana bude splňovat kritéria stanovená v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

9.            Používání sociálních zásuvných modulů v oblasti sociálních médií

9.1.        Facebook

Internetové stránky společnosti PERI využívají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook“). Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Facebook.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takové zásuvné moduly, jsou tyto zásuvné moduly zpočátku neaktivní. Zásuvné moduly jsou neaktivní do doby, dokud nekliknete na tlačítko poskytnuté společnosti Facebook. Touto aktivaci vytvoříte spojení se stránkami Facebook a udělíte svůj souhlas s přenosem údajů do sociální sítě Facebook. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Facebook, může Facebook přiřadit vaši návštěvu k vašemu účtu v této sociální síti. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Facebook, odpovídající informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče do sociální sítě Facebook a tam dojde k jejich uložení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů sociální sítí Facebook, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Zásadách používání dat společnosti Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation].

Pokud nechcete, aby společnost Facebook shromažďovala vaše údaje prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit ze sociální sítě Facebook.

9.2.        Google+

Internetové stránky společnosti PERI využívají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě plus.Google.com, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). Zásuvné moduly jsou označeny logem Google+ nebo příponou „Google+“ nebo „Google plus“ nebo „+1“.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje tyto zásuvné moduly, jsou tyto zásuvné moduly zpočátku neaktivní. Zásuvné moduly jsou neaktivní do doby, dokud nekliknete na tlačítko poskytnuté společností Google. Touto aktivaci vytvoříte spojení se stránkami Google+ a udělíte svůj souhlas s přenosem dat na Google. Pokud jste přihlášeni do Google+, Google přiřadí vaši návštěvu k vašemu účtu v této sociální síti. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Google, odpovídající informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče na Google a tam dojde k jejich uložení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů sociální sítí Google, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Ochraně soukromí a smluvních podmínkách společnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=cs]

Pokud nechcete, aby společnost Google shromažďovala vaše údaje prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit ze sítě Google.

9.3.        Instagram

Internetové stránky společnosti PERI využívají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Instagram, která patří do skupiny Facebook Inc., Palo Alto, USA. Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Instagram.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takové zásuvné moduly, jsou tyto zásuvné moduly zpočátku neaktivní. Zásuvné moduly jsou neaktivní do doby, dokud nekliknete na tlačítko poskytnuté sociální sítí Instagram. Touto aktivaci vytvoříte spojení se stránkami Instagram a udělíte svůj souhlas s přenosem dat do sociální sítě Instagram. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Instagram, Instagram přiřadí vaši návštěvu k vašemu účtu v této sociální síti. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Instagram, odpovídající informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče do sociální sítě Instagram a tam dojde k jejich uložení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů sociální sítí Instagram, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Zásadách Instagramu ohledně používání dat [https://help.instagram.com/155833707900388].

9.4.        Twitter

Internetové stránky společnosti PERI využívají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Twitter a příponou „Tweet“.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takové zásuvné moduly, jsou tyto zásuvné moduly zpočátku neaktivní. Zásuvné moduly jsou neaktivní do doby, dokud nekliknete na tlačítko poskytnuté sociální sítí Twitter. Touto aktivaci vytvoříte spojení se stránkami Twitter a udělíte svůj souhlas s přenosem dat do sociální sítě Twitter. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Twitter, Twitter přiřadí vaši návštěvu k vašemu účtu v této sociální síti. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Twitter, odpovídající informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče do sociální sítě Twitter a tam dojde k jejich uložení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů sociální sítí Twitter, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Twitter [https://twitter.com/en/privacy].

9.5.        XING

Internetové stránky společnosti PERI využívají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Xing, kterou provozuje společnost XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo. Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Xing.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takové zásuvné moduly, jsou tyto zásuvné moduly zpočátku neaktivní. Zásuvné moduly jsou neaktivní do doby, dokud nekliknete na tlačítko poskytnuté sociální sítí Xing. Touto aktivaci vytvoříte spojení se stránkami Xing a udělíte svůj souhlas s přenosem dat do sociální sítě Xing. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Xing, Xing přiřadí vaši návštěvu k vašemu účtu v této sociální síti. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Xing, odpovídající informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče do sociální sítě Xing a tam dojde k jejich uložení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů sociální sítí Xing, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

9.6.        YouTube

Internetové stránky společnosti PERI využívají multimediální platformu YouTube, která je provozována společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 ve Spojených státech amerických. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání zvukových a obrazových souborů.

Pokud navštívíte nějakou stránku naší internetové prezentace, integrovaný přehrávač YouTube se připojí ke službě YouTube a zajistí tak technický přenos obrazových nebo zvukových souborů. Pokud se připojíte ke službě YouTube, informace o připojení se přenesou na YouTube za účelem přehrávání videa nebo zvukových souborů.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a používání údajů platformou YouTube, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=cs].

9.7.        Práva subjektu údajů

9.8.        Právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování a přenositelnost

Za předpokladu splnění zákonných požadavků máte právo požadovat od nás informace o zpracování osobních údajů nebo zpracování údajů, které se týkají vaší osoby (čl. 15 GDPR), právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů nebo údajů, které se týkají vaší osoby (čl. 16 až 18 GDPR) a na přenositelnost osobních údajů, které se týkají vaší osoby (článek 20 GDPR).

9.9.        Právo na odvolání souhlasu

Za předpokladu splnění zákonných požadavků podle čl. 21 GDPR máte kromě toho právo vznést námitku vůči zpracování údajů na základě „oprávněného zájmu“ Správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

9.10.      Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Předchozí odstavec se nepoužije, pokud je rozhodnutí

(1)          nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem údajů,

(2)          povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Správce údajů vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo

(3)          založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se však neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v odstavcích (1) a (3) Správce údajů přijme přiměřená opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, minimálně alespoň práva na zásah osoby ze strany správce, aby vyjádřil vaše stanovisko a napadnul rozhodnutí.

9.11.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR, máte podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není prováděno zákonným způsobem a porušuje zejména nařízení GDPR. Adresa příslušného dozorového úřadu je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, Holešovice

tlf.+420 234 665 111