You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Odbedňovací vozík ASW 465

Přehled

S odbedňovacím vozíkem ASW 465 jako pojízdným lešením mohou být bezpečně obedňovány a odbedňovány stropy až do výšky 6,65 m. Na pracovní plošiny lze přitom vystoupat po rámu, který zároveň slouží jako žebříkový výstup.


Výhody

Pracovní výška do 6.65 m

V modulu po 30 cm mohou být namontovány podlahy ve výškách do 4,65 m. Odbedňovací vozík tak umožňuje bezpečnou práci až do výšky 6,65 m.

Integrovaný žebříkový výstup

Na přístupové plošiny se samozajišťovací záklopkou lze vystoupat po výztuhách rámu. Rozestup jednotlivých výztuh činí 30 cm. Výstup je umožněn ve vnitřní části odbedňovacího vozíku ASW 465.

Sestava přemisťována jeřábem

Jednotlivé části jsou vzájemně pevně spojeny. Celý odbedňovací vozík tak lze přemísťovat jeřábem jako jednu sestavu.

Jednoduchá logistika

Všechny části včetně přitížení jsou dodávány v jedné paletě. To umožňuje jednoduché použití i v případě různých světlých výšek místností.