You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Separační prostředky

Přehled

PERI Clean, PERI Bio Clean a PERI Plasto Clean jsou tekuté, chemicky i fyzikálně účinné separační prostředky. Mohou být použity pro standardní bednění a zařízení staveniště, jako prevence proti korozi a zajištění funkčnosti závitů stojek a vřeten.

 • vyrobeno na bázi minerálních olejů
 • bez obsahu rozpouštědel
 • vlastnosti penetračního oleje přispívají k regeneraci pryskyřicí znečištěného povrchu bednění
 • promazává závity stojek
 • chrání stavební nářadí a stroje před rzí

PERI Clean

Popis výrobku

PERI Clean je tekutý separační prostředek na bázi minerálních olejů s chemickým a fyzikálním účinkem. Použitelný na jakákoli běžná bednění a stavební nářadí. PERI Clean je biologicky odbouratelný podle směrnice OECD č. 301c. Bez obsahu rozpouštědel. Základové oleje s nízkou viskozitou zajišťují velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách.

Separační účinek

 • Chemický - použitím přísad, které reagují se zásaditými složkami betonu. Vzniká přitom mýdlo, které podporuje proces separace.
 • Fyzikální - snížením styčného napětí mezi bedněním a povrchem betonu = hydrofobní efekt.

Oblast použití

 • Pro savé i nesavé desky bednění, jako např. prkna, potažený velkoplošný plášť bednění, ocel
 • Vlastnosti penetračního oleje přispívají k regeneraci pryskyřicí znečištěného povrchu bednění.
 • Zamezuje korozi stavebního nářadí a strojů, jako např. míchačů betonové směsí, betonářských košů
 • Promazává závity stropních stojek a vřeten. 

PERI Bio Clean

Popis výrobku

PERI Bio Clean je tekutý separační prostředek s chemickým a fyzikálním účinkem na bázi mimořádně čistých, biologicky odbouratelných složek. Neobsahuje rozpouštědla a není mísitelný s vodou. Je snadno biologicky odbouratelný a opatřen ekologickou značkou „Modrý anděl“ v souladu s předpisem RAL-ZU-64. Možnost použití na běžná bednění a stavební nářadí.

Oblast použití

 • Pro savé i nesavé desky bednění, jako např. prkna, potažený velkoplošný plášť bednění, ocel
 • Vlastnosti penetračního oleje přispívají k regeneraci pryskyřicí znečištěného povrchu bednění
 • Zamezuje korozi stavebního nářadí a strojů, jako např. domíchávačů betonové směsí, betonářských košů
 • Promazává závity stropních stojek a vřeten

PERI Plasto Clean

Popis výrobku

PERI Plasto Clean je tekutý separační prostředek na bázi minerálních olejů s chemickým a fyzikálním účinkem.

Separační účinek

 • Chemický - použitím přísad, které reagují se zásaditými složkami betonu. Vzniká přitom mýdlo, které podporuje proces separace.
 • Fyzikální - snížením styčného napětí mezi bedněním a povrchem betonu = hydrofobní efekt.

Oblasti použití

 • Pro plášť bednění s plastovým povrchem a jiné savé i nesavé desky bednění, jako např. prkna, potažený velkoplošný plášť bednění, ocel
 • Vlastnosti penetračního oleje přispívají k regeneraci pryskyřicí znečištěného povrchu bednění
 • Zamezuje korozi stavebního nářadí a strojů, jako např. domíchávačů betonové směsí, betonářských košů
 • Promazává závity stropních stojek a vřeten