You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stabilizátory RS

Přehled

Při vývoji stabilizátorů PERI byl kladen zvláštní důraz na dlouhou životnost, nízké náklady na údržbu a rychlou manipulaci. Všechny práce lze provádět bezpečně ze země bez použití žebříků, pracovních lešení nebo zvedacích plošin.

Velmi rychlé
Hrubé nastavení v modulu po 10 cm lze provést za pár sekund, přesné seřízení několika otočkami stabilizátoru.

Odolné
Pozinkování zaručuje dlouhou životnost.

Bezpečné
Možnost obsluhy při jakékoliv délce vytažení přímo ze země.

Variabilní
Adaptér stabilizátoru a rychloupínací hlava umožňují bezpečnou montáž také na prefabrikované díly.

Download