You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sloupové bednění LICO

Přehled

LICO je vzhledem k malé hmotnosti a jednoduché rámové konstrukci panelů ideální pro montáž, popř. demontáž prováděnou ručně. Toto sloupové bednění je správnou volbou v případě, kdy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na povrch betonu a v popředí stojí hospodárnost.

Hospodárné sloupové bednění
s jednoduchou konstrukcí ocelových rámů, pro práci bez jeřábu.

Snadná montáž
Pouze se 3 výškami panelů a neztratným spojovacím materiálem připevněným na panelu.

Šrouby s okem na všech panelech
jako místa závěsu pro přemístování jeřábem a pro spojení panelů při nastavování.


Technický popis

  • pro čtvercové nebo obdélníkové průřezy od 20 cm x 20 cm do 60 cm x 60 cm v modulu po 5 cm
  • větší průřezy s přídavným sepnutím
  • výškové přizpůsobení max. do 4,50 m v modulu po 50 cm se 3 různými výškami panelů (0,50 m / 1,00 m / 3,00 m)
  • spojení panelů při nastavování šrouby s okem připevněnými na panelech, které slouží zároveň jako zavěšovací body pro jeřáb
  • maximální dovolený tlak čerstvého betonu 80 kN/m²
  • s pracovní a betonářskou lávkou