You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kruhové bednění RUNDFLEX

Přehled

PERI RUNDFLEX funguje s předem smontovanými standardními panely, které lze rychle nastavit na požadovaný poloměr. Efektivní zejména na stavbách s proměnlivým poloměrem, jako např. u čistíren odpadních vod.

Jednoduché
3 různé šířky panelů a 1 spojovací díl.

Spolehlivé
Plynulé nastavení poloměru všech panelů.

Variabilní
Možnost flexibilního nastavení vnitřního poloměru stěny od 1,00 m.


Technický popis

  • smontované panely
  • maximální dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m²
  • 5 různých výšek panelů (0,60 m / 1,20 m / 2,40 m / 3,00 m / 3,60 m) a 3 různé šířky panelů (vnější: 2,50 m / 1,28 m / 0,85 m)
  • poloměry lze rychle nastavit s pomocí vřeten a šablony
  • zámek BFD umožňuje spojení panelů a použití dorovnávacích dílů do velikosti 10 cm
  • stanovená spínací místa
  • možnost nastavení panelů do výšky 7,80 m
  • k dispozici jsou díly pro pracovní a betonářské lešení a pro podepření

Download