You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kruhové bednění RUNDFLEX

Přehled

RUNDFLEX je nosníkové bednění s možností rychlého nastavení na požadovaný poloměr. Tento stavebnicový systém je nejčastěji využíván u menších a středních čistíren odpadních vod, pro výstavbu jader, sil a podobných staveb.
Pravidlem je malý počet nasazení každého panelu a poloměru. Materiálové a časové náklady proto definují vazba, přestavba nebo prvotní montáž, U kruhového bednění RUNDFLEX je tento problém řešen pronajímatelnými standardními panely.

Výhody

  • Předem smontované panely mohou být plynule, rychle a snadno přizpůsobené na jakýkoli poloměr od 1,00 m.
  • Samočisticí vřetena umožňují plynulé nastavení všech panelů. Nastavitelná vřetena na krajních nosnících dovolují přesné zaoblení celého panelu. Velká pevnost panelů minimalizuje zároveň nutnost opětovného nastavení po přemístění jeřábem.
  • S pouhými třemi šířkami a šesti výškami panelů mohou být realizovány jakékoli kruhové stavby.
  • Zámek BFD umožňuje nejen rychlé spojení všech panelů RUNDFLEX, ale také připojení rámového bednění MAXIMO nebo TRIO a ocelového sloupového bednění SRS jako kruhového zakončení stěny.

Technický popis

 

Systém spínání: Spínání DW 15
Max. dov. tlak
čerstv. betonu:
60 kN/m²
Výšky panelů: 0,60 m | 1,20 m | 1,80 m | 2,40 m | 3,00 m | 3,60 m
Šířky panelů uvnitř: 0,72 m | 1,23 m | 2,40 m
Šířky panelů vnější: 0,85 m | 1,28 m | 2,50 m
Systémové díly pro: nastavování, čelní bednění
Kombinovatelné s: rámovým bedněním MAXIMO a TRIO, kruhovým bedněním RUNDFLEX Plus a ocelovým sloupovým bedněním SRS
Technika uzavírání
spínacích míst:
spolehlivá technika pro všechny požadavky
s osvědčením o zkouškách

 

Další vlastnosti

V PERI mohou být vyrobeny na vyžádání přesné rádiusové šablony. Zároveň mohou být objednány předem smontované panely RUNDFLEX nastavené na požadovaný poloměr. Pro speciální klenby s proměnlivým poloměrem může být RUNDFLEX nasazen také „naležato“.

Bezpečnostní technika

Lešenářská konzola GB 80

Download