You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rámové bednění TRIO

Přehled

TRIO je univerzální systém bednění, u něhož byl největší důraz kladen na jednoduché obedňování a zkrácení doby bednění. Snadnou manipulaci a efektivní logistiku umožňuje pouhých 6 šířek panelů. Se zámkem BFD, který je určen pro jakýkoliv typ spojení, a množstvím jiných systémových řešení, se systém TRIO osvědčil u nesčetných projektů na celém světě.

TRIO umožňuje mnohostranné a efektivní nasazení - u obytných a občanských budov přes průmyslové stavby až k využití u projektů infrastruktury. Znamená to vysoké vytižení a následně hospodárnost systému. Varianty rámového bednění, např. z hliníku nebo pro speciální povrchy, rozšiřují oblast použití. Vysoká kvalita výrobků zajišťuje dlouhou životnost výrobků, uzavřené rámy panelů jsou velmi pevné a odolné proti kroucení. TRIO splňuje při všech nasazeních ty nejvyšší požadavky na rovinnost. 

Rychlé bednění
s několika šířkami panelů, které je možné nasazovat na výšku i na šířku

Jednoduché použití
se zámkem BFD jako jediným spojovacím dílem pro všechny spoje panelů

Velkoplošné bednění
se standardními panely s velikosti až do 2,40 m x 2,70 m - při naprosté rovinnosti a pouze se dvěma úrovněmi spínání


Technický popis

Systém spínání Spínání DW 15 nebo DW 20
Max. dovolený tlak
čerstvého betonu
80 kN/m2
Výšky panelů 2,70 m | 3,30 m
Výšky nastavení 0,30 m | 0,60 m | 0,90 m | 1,20 m
Šířky panelů 0,30 m | 0,60 m | 0,72 m | 0,90 m | 1,20 m | 2,40 m
Systémové díly pro rohy, šachty, přesazení stěn, bednění čel s a bez 
výztuže, délková vyrovnání, nepravé úhly
Kompatibilní s rámovým bedněním MAXIMO, kruhovým bedněním
RUNDFLEX a RUNDFLEX Plus a sloupovým bedněním SRS
Technika uzavírání
spínacích míst
spolehlivá technika pro všechny požadavky
s osvědčením o zkouškách

 

Další vlastnosti

Práškové lakování rámů panelů brání ulpívání betonu a usnadňuje čištění.
Velká ochrana proti korozi vzhledem k pozinkovanému vnitřnímu pásu.

Bezpečnostní technika

Plošina MXP, konzolový systém MXK


Varianty

TRIO hliníkové

Velmi lehké bednění s povrchovou úpravou žlutým práškovým lakováním, umožňující práci nezávislou na jeřábu.

TRIO Struktur

Panely TRIO s libovolným pláštěm bednění pro zvláštní požadavky na povrch – dodávka ve smontovaném stavu.

Šachtový díl TRIO

S šachtovým dílem TRIO mohou být rychle přemístěna kompletní vnitřní bednění šachet, bednění má na všech stranách vůli 30 mm.

Konzolový systém MXK

Konzolový systém MXK slouží jako pracovní lávka pro MAXIMO a TRIO. Modulová montáž a lehké systémové díly, které jsou vhodné pro ruční montáž, zajišťují rychlou montáž a velkou hospodárnost. Na rozdíl od běžných řešení nabízí stavebnicový princip systému předem smontované díly, jako např. podlahu MXK nebo ochranné mříže PROKIT PMB.

Download

 

CS

TRIO (cs)