You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Systém bednění UNO

Přehled

S PERI UNO jsou stěny, sloupy, stropy, průvlaky i schodiště vyráběny metodou výstavby bez vodorovné pracovní spáry jako nedělená konstrukce. UNO je tak hospodárným řešením pro bednění staveb se sociálními byty a často se opakujícími půdorysy. Hliníkové panely se vyrobí přesně podle požadavků projektu a montují se bez použití jeřábu. Optimálního použití u systému bude docíleno, když jsou betonářské záběry dimenzované vždy na denní takt.

Efektivní práce
s lehkými panely, promyšlenou technikou a malým množstvím příslušenství.

Inovativní spínací technika
s opakovaně použitelnými kotvami s jednostrannou obsluhou, až o 70 % méně spínacích míst než u srovnatelných systémů.

Rychlé odbednění
s vynikajícím přechodem mezi stěnovým a stropním bedněním a padací hlavou pro časné odbednění.


Technický popis

  • pro stěny tloušťky od 8 cm do 30 cm a stropy tloušťky do 30 cm
  • dovolený tlak čerstvého betonu 80 kN/m² (hydrostatický)
  • práce nezávislá na jeřábu s lehkými hliníkovými panely, které se snadno čistí
  • těsné spojování panelů pomocí klínového zámku
  • obsluha z jedné strany, kónické spínací tyče bez distanční trubky
  • snadné odbedňování stěn díky distančnímu zámku
  • časné odbedňování stropů díky padacím hlavám, možnost přímého podepření panelů