You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stropní stůl SKYTABLE

Přehled

Stropní stůl SKYTABLE podepírá velké plochy. S pomocí jen 2 kusů příhradových polí lze v jednom pracovním taktu bezpečně přemístit až 150 m² – během přemisťování není nutno vstupovat na stůl.

Rychlé 
S pomocí jeřábu lze přemístit 150 m² najednou, snadné spouštění po krátké dráze bez vynaložení síly. 

Bezpečné
Dálkově ovládané přemisťování ze zabezpečeného okraje stropu.

Adaptabilní 
Různé světlé výšky místností, v případě větších výšek lze použít podpěrné věže.


Technický popis

  • pro stropy s tloušťkou do 40 cm
  • přizpůsobení velikosti stolu až do rozměru 24,40 m x 6,10 m podle požadavků projektu
  • odvádění zatížení přes stojky MULTIPROP, které jsou s pomocí hlav osazeny na příhradových nosnících
  • kombinace stojek MULTIPROP a rámů umožňuje nasazení také u stropů s větší výškou
  • pojezdový vozík umožňuje přemísťování v rámci jednoho podlaží
  • dálkově ovládané přesazovací zařízení a jeřáb umožňují přesun do dalšího podlaží