You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Bednicí konzola VCB pro spřažené mostní konstrukce

Přehled

Římsová konzola PERI VARIOKIT slouží pro výrobu  stavebnicovým řešením pro výstavbu říms mostů metodou spřažené mostní konstrukce a metodou s použitím předem připravených dílů VARIOKIT. Hlavní oblastí použití jsou obvykle mosty s délkou až 150 m. Nutnost pojízdného řešení u těchto projektů nevzniká, mostovka je zpravidla vyráběna v jednom záběru.

Kompletní stavebnicový systém VARIOKIT s několika málo kotevními díly vede k pronajímatelnému řešení pro nejrůznější oblasti použití. Například ukotvení může být použito zespodu nebo shora. V návaznosti na princip systému VARIOKIT mohou být konstrukční části bednění navrženy přesně na míru s optimálním zatížením konstrukce, flexibilitou a funkčností podle nejrůznějších požadavků stavby, s cílem vždy nalézt efektivní řešení.

 

Široká škála použití
vřetena pro optimální přizpůsobení průřezu mostní konstrukce

Jednoduché upevnění
konzoly se k ocelovým nosníkům připevňují s pomocí navařených nebo přišroubovaných kotevních destiček VARIOKIT

Nízká hmotnost
malá hmotnost dílů umožňuje rychlé a snadné přemístění s pomocí jeřábu do dalšího betonářského záběru


Technický popis

  • bednicí konzola VCB pro spřažené mostní konstrukce je používána pro betonáž u spřažených částí mostovky i u montovaných mostů s prefabrikáty
  • bezpečná a efektivní práce z vrchní strany mostu
  • zaručuje dostatečný pracovní prostor pro betonáž, armování a dokončovací práce
  • velký podíl opakovaně použitelných prvků

Download