You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Římsová konzola VGK

Přehled

U kratších mostů, kde montáž vozíku nebo pojezdové dráhy není opodstatněná, se nabízí řešení s pomocí římsové konzoly. Totéž platí pro mosty s malými poloměry, které neumožňují pojíždění po kolejnicích.

Konzoly se připojují k okraji mostovky zespodu a s pomocí fošen jsou z nich zhotoveny uzavřené lávky. Z těchto kompletních lávek lze bednění pohodlně a bezpečně namontovat a vyrovnat.

V případě sanací mostů lze lávku využít při bourání původní římsy. Místa ukotvení je nutno zohlednit již při výstavbě mostovky.

Flexibilní
Římsová konzola je flexibilně nastavitelná k přizpůsobení různým tvarům.

Ruční montáž
Díky malé hmotnosti jednotlivých dílů je montáž možná i jedním pracovníkem.

Komfortní
Práce na mostovce, stejně jako doprava pod mostem zůstává nenarušena.

Bezpečný
Přizpůsobení tvaru římsy se bezpečně provádí z uzavřených podlah lávek.


Technický popis

  • Konzoly jsou navrženy pro římsy s šířkou až 60 cm a výškou až 100 cm s příznivou roznášecí šířkou od 70 cm do 180 cm u malých říms
  • Samostatné plošiny a bednící celky
  • Speciální kotvení s mimořádně vysokou nosností umožňuje bezpečnou práci při použití menšího počtu kotevních bodů