You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Spodní římsový vozík VGB

Přehled

Zavěšený římsový vozík se pohybuje s pomocí koleček, která jsou ukotvena ze spodní strany okraje mostovky. Různou délkou kolejnic lze přizpůsobit roznášecí šířku zatížení každého místa zavěšení různým tvarům římsy.

Na celé mostovce se nevyskytují žádné překážky, což příznivě ovlivňuje postup stavebních prací. Místa pro upevnění koleček musí být zohledněna již při výstavbě mostovky.

Adaptabilní
Zavěšený římsový vozík lze pružně přizpůsobovat velmi rozdílným tvarům římsy.

Rychlý
Vozíkem lze pohybovat rychle jen s malým úsilím.

Komfortní
Práce na mostovce ani pod mostem nejsou nijak narušeny, což příznivě ovlivňuje postup stavebních prací.


Technický popis

  • vhodná velikost záběru až do max. délky 25 m
  • roznášecí šířka závisí na velikosti římsy, zde jsou uvedeny orientační hodnoty
  • roznášecí šířka 1,50 m pro plochu průřezu římsy do 0,20 m²
  • roznášecí šířka 1,25 m pro plochu průřezu římsy do 0,40 m²
  • roznášecí šířka 1,00 m pro plochu průřezu římsy do 0,60 m²

Download