You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Horní římsový vozík VGW

Přehled

Horní římsový vozík VGW je bednící vozík, který se používá hlavně pro výrobu nebo rekonstrukce vnějších nebo středových mostních říms od délky nástaveb více než 150m. Vozík se pohybuje na hotovém svršku, provádí 5.50 m dlouhé bednící úseky jako stadard. Může být použit flexibilně na mostní okraje - bez ohledu na to, zda existují přerušení pod konzolou nebo ne. 

Individuální
Ukotvení k mostní konstrukci není nutné. Díky to mu je možné individuálně nastavit bednící vozík ke geometrii stavby a stavebnímu postupu.

Komfortní
Doprava pod mostem není narušena.

Snadný
Snadná montáž dle potřeb stavby.


Technický popis

  • Standardní nasazení jsou 4 vozíky, každy se záběrem 5.50 m
  • S touto konfigurací lze realizovat římsy až do výšky š / v = 50 / 80 cm. Pro tento typ, je upravena pouze zátěž pro příslušné zatížení.

Download