You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

Přehled

PERI VARIOKIT je stavebnice pro inženýrské stavby se standardizovanými díly. Tři základní díly pokryjí širokou škálu oblastí použití. PERI nedodává jen požadovaný materiál pro inženýrské stavby, ale také příslušné know-how jako ucelené řešení výstavby na míru.

Geniálně jednoduché
Všestranně použitelné základní díly s možností standardního spojení s pomocí čepů.

Optimalizace zatížení
Optimalizované statické využití dílů umožňuje hospodárné nasazení materiálu.

Nízké náklady
Standardní, pronajímatelné díly, které se neupravují, a přesto najdou všestranné uplatnění.


Podpěrné konstrukce

Systém VARIOKIT umožňuje realizaci na míru s pomocí standardizovaných dílů pro téměř jakýkoli tvar stavební konstrukce a jakýkoli požadavek stavby.

 • Vysokopevnostní věž VST
 • Příhradový vazník VRB

Tunelové konstrukce

Stavebnice VARIOKIT umožňuje sestavení tunelových bednicích vozů na míru se standardizovanými díly pro jakýkoli způsob výstavby tunelů s jakýmkoli průřezem. Doplňkové díly, např. pro zdvihání, spouštění a pojíždění jsou k dispozici stejně tak, jako technické příslušenství pro práci, např. napouštěcí ventil pro beton.

 • Systém VARIOKIT pro výstavbu tunelů

Mostní konstrukce

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT obsahuje vhodná systémová řešení mostních nástaveb a konzolových říms. Portfolio sahá od lehkých konzol až po kompletní řešení bednění římsovým vozíkem.

 • Horní vozík pro spřažené mostovky VCC
 • Konzola pro spřažené mostovky VCB
 • Vozík pro letmou betonáž VBC
 • Římsová konzola VGK
 • Spodní římsový vozík VGB
 • Horní římsový vozík VGW

S VARIOKIT základními a systémovými komponenty, mohou být vysokopevnostní podpěrné věže a příhradové vazníky pro velké rozpony sestaveny systematicky. I pro jiné stavební úkony, při nichž mají být přeneseny vysoké zatížení, je VARIOKIT optimální systém. Poskytnutím celkového řešení jedním dodavatelem zajišťuje optimalizaci všech procesů v průběhu projektu. Prostřednictvím možnosti připojení modulového lešení PERI UP, lze snadno zajistit bezpečný přístup do všech pracovních míst nebo i potřebnou pracovní plochu.

 • Vysokopevnostní věž VST
 • Příhradový vazník VRB

Download

Olgerd Pukl
Ing. Olgerd Pukl
stavbyvedoucí

Návrh využívající předem smontované části nám umožnil rychle reagovat na proměnlivé podmínky stavby vzhledem k umístění a náročnosti projektu.

Projektbericht