You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Plnostěnný nosník VT 20K

Přehled

Dřevěný nosník PERI VT 20K představuje levný plnostěnný nosník s výškou 20 cm. Robustní ocelové chráničky na koncích pásnic a dovnitř zaoblená stojina jej spolehlivě chrání před poškozením. Hranol pásnice s šířkou 8 cm nabízí také v místě styku s deskou dostatečně širokou plochu pro uložení.

Robustnost
S ocelovými chráničkami na koncích pásnic a dovnitř zaoblenými stojinami.

Tvarová stálost
S pásnicemi z kvalitního jehličnatého dřeva a zhutněnou deskou stojiny s vysokým obsahem syntetické pryskyřice.

Univerzálnost
Hospodárné nasazení v široké škále aplikací.


Technický popis

  • univerzální dřevěný plnostěnný nosník s výškou 20 cm, optimalizovaný pro nasazení se stropním bedněním, hospodárné použití také při výrobě atypického bednění
  • 11 různých délek od 1,45 m do 5,90 m
  • hmotnost: 5,90 kg/m
  • dovolená nosnost: 11,00 kN
  • dovolený ohybový moment: 5,00 kNm
  • tuhost v ohybu: EIx = 460 kNm²; Ix = 4.181 cm⁴