You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tvarované bednění

Přehled

Pro výrobu složitých, různě zakřivených železobetonových částí konstrukcí nabízí PERI tvarované bednění vyrobené přesně na míru. Podle modelu stavební konstrukce ve 3D s tzv. volně tvořenými plochami jsou v montážní hale individuálně vyrobeny atypické bednicí formy. Spojování jednotlivých panelů je prováděno na stavbě, podobně jako u systémového bednění. Staticky nosné panely se obvykle skládají ze stěnového nosníkového bednění VARIO GT 24. Mnoho jednotlivých dílů je možné proto použít jiným způsobem i po dokončení projektu.

Výroba přesně na míru
Zhotovení přesně podle modelu ve 3D v nejlepších podmínkách ve výrobní hale PERI.

Hospodárná realizace
Efektivně s velkým podílem nasazených standardních systémových dílů ze souhrnu všech výrobků PERI.

Rychlá montáž
Snadné spojování připravených panelů na stavbě - podobně jako u systémového bednění.


Technický popis

  • pro téměř libovolný tvar, který lze realizovat pouze s atypickým bedněním
  • vysoká kvalita výsledného díla díky montáži ve stálých podmínkách
  • konstrukce pro dovolený tlak čerstvého betonu dle požadavků projektu
  • u požadavků na pohledový beton překližka přišroubovaná zezadu
  • zohlednění mezních podmínek na stavbě pro konečnou montáž
  • hospodárná realizace s maximálním počtem pronajímatelných systémových dílů