You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lešení pro překládané bednění CB

Přehled

Systém lešení pro překládané bednění CB umožňuje bezpečnou práci se stěnovým bedněním v jakékoli výšce. Promyšlená konstrukce umožňuje jednoduchou manipulaci s rychlým přemísťováním a bezproblémovým přizpůsobením nejrůznějším geometrickým tvarům stavby.

Odolné
Možnost vysokého zatížení konzol umožňuje použití velkých sestav lešení.

Časově úsporné
Lávku i s bedněním lze přemístit jedním zdvihem jeřábu.

Bezpečné
Před bedněním ani za ním se nenacházejí žádné hrany s nebezpečím zakopnutí.


Technický popis

  • jako podpěrné lešení k podepření ukotveného stěnového bednění podle DIN EN 12812, alternativně jako pracovní lešení
  • typová statická zkouška pro výšku bednění do 5,40 m
  • možnost použití se systémy stěnového bednění VARIO GT 24, TRIO, MAXIMO a RUNDFLEX
  • sestavy z bednění a lešení lze přemisťovat s pomocí jeřábu
  • následná lávka a žebříkový sestup umožňují přístup ke stěně
  • volitelné vybavení ochranou proti větru za účelem zajištění proti překlopení dovnitř

Varianty

CB 240

  • šířka konzoly 2,40 m s pojezdovým vozíkem (velikost odsunutí bednění 75 cm), sklápěcím nosníkem a vzpěrami

CB 160

  • šířka konzoly 1,60 m s napínací jednotkou, sklápěcím nosníkem a vzpěrami

Download