You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hliníkové schodiště PERI UP Flex 75

Přehled

Schodišťová ramena v modulu modulového lešení PERI UP Flex slouží jako přístup k pracovišti nebo staveništi až do výšky 90 m. Jako čtyřsloupková věž se stejnosměrným nebo protisměrným schodištěm a šířkou 75 cm.
Přizpůsobení výšce stavebních otvorů je prováděno nezávisle na výšce podlaží s pomocí konzol nebo kratších schodišťových ramen s délkou 1,50 m a výškou 50 cm nebo 100 cm.

Důsledné dodržování modulového rozměru 
Modul po 25 cm nabízí vysokou míru flexibility i ve stísněných prostorech, všechna pole lze zcela uzavřít.

Snadné přizpůsobení 
Pro zajištění přístupu ke stavebním otvorům s pomocí schodišťových ramen na konzolách, které jsou zavěšeny z vnější strany.

Stabilní konstrukce 
S malým počtem horizontál uvnitř schodišťové věže.


Technický popis

  • stejnosměrné a protisměrné schodiště jako přístup pro staveništní personál
  • schodišťová ramena se šířkou 75 cm a rychlou montáží (světlá šířka schodiště činí 67 cm)
  • dovolené zatížení: 2,00 kN/m² pro schodišťová ramena a podlahy nebo 2,00 kN/m² pro celou konstrukci na délku výstupu 20 m
  • potřeba malého počtu kotev
  • přístup do všech podlaží ve výškovém modulu po 25 cm, možnost přizpůsobení bočně uchycenými konzolami
  • osazené zábradlí umožňuje realizovat schodišťová ramena s uspořádáním vedle sebe a s obousměrným provozem

Varianta pro stísněné prostory

Schodiště pro stavbu a dokončovací práce 

S pomocí schodiště pro stavbu a dokončovací práce lze vytvořit kompaktní přístup uvnitř budov s malými místnostmi a složitými tvary. Schodiště slouží současně jako pracovní plošina pro stavební úpravy stěn. S pomocí standardních dílů lze vytvořit přístupy ve výškovém modulu po 25 cm. K dispozici jsou standardní provedení pro běžnou výšku podlaží 2,75 m.