You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podpěrná věž PD 8

Přehled

Tím, že systém PD 8 nabízí velké vytočení patky i hlavy, je hospodárným řešením především jako stropní stůl pro velké výšky. Podpěrné lešení se tak dá rychle přizpůsobit různým výškám stropů nebo také spouštět pro umožnění podjetí velkých průvlaků. PD 8 je možné nasadit také jako schodišťovou a podpěrnou věž.

Pro velké výšky
se zatížením do 73 kN na sloupek možné nasadit jako stůl u velkých výšek místností

Rychlé a plynulé přizpůsobení
pouze se 2 výškami rámů a velkým vytažením patky a hlavy

Mnohostranné využití systémových dílů
také jako podpěrná a schodišťová věž


Technický popis

  • konstrukce lešení ze svařených, pozinkovaných příhrad z ocelových trubek s vřeteny u hlavy a patky pro nasazení jako stropní stůl, podpěrná a schodišťová věž
  • pro zatížení do 73 kN na sloupek (jako stropní stůl)
  • základní rozměr pod stropními stoly: 1,50 m x 1,25 m až 1,50 m x 3,50 m
  • základní rozměr podpěrné věže: 1,50 m x 1,50 m
  • základní rozměr schodišťové věže: 1,50 m x 3,00 m
  • plynulé přizpůsobení výšce od 1,55 m pouze se 2 velikostmi rámů a vytažením hlavy a patky maximálně 88 cm
  • snadné přemístění ve vodorovném směru zdvihacím, pojízdným zařízením
  • svislé přemístění s přesazovací vidlicí PERI

Stropní stůl

Stropní stoly PERI PD 8 je možné s různými kombinacemi rámů a diagonál flexibilně nasadit pro různé výšky a půdorysy.

Při nasazení stropních stolů PD 8 lze hospodárně bednit velké výšky s velkými sestavami. Systém PD 8 nabízí velké vytažení - 880 mm nahoru a 880 mm dolů - pro snadné přizpůsobení těm nejrůznějším projektům, jako například pro spuštění u průvlaků nebo vyrovnání nerovností podloží.

Stopní stoly PD 8 mohou být přemísťovány dvěma způsoby:

  • zdvihacím, pojízdným zařízením
  • s pomocí pojezdových koleček 80

Pojezdové kolečko 80 se v případě potřeby snadno namontuje na svislou trubku rámu PD 8.


Podpěrná věž

Podpěrná věž PD 8 je typově ověřená pro výšky do 21,30 m a zatížení do 62 kN při maximálním vytažení 720 mm. Podpěrná věž PD 8 může být smontována předem na zemi. Její základní rozměr je 1,50 m x 1,50 m.


Schodišťová věž

Schodišťová věž PD 8 je bezpečným zařízením pro výstup a sestup. Může být sestavena z předem smontovaných částí až do výšky 100 m.