You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podpěrná věž PERI UP Flex

Přehled

PERI UP Flex je univerzální modulové lešení určené pro nejrozmanitější zadání. Optimální přizpůsobení nejrůznějším tvarům a zatížení při stavbě podpěrného lešení dovoluje systémový modul 25 a 50 cm. Tak se například jednoduše propojí sloupky, aby bylo možné přenést koncentrované zatížení. S PERI UP Flex je možné hospodárně vytvořit podpěrné věže, podpěrné věže s předsazenými sloupky a také prostorové podpěrné lešení. Díky podlaze s integrovanou pojistkou, horizontále se systémem "Gravity Lock" a kompletnímu, přesnému pokrytí pracovní plochy nabízí systém obzvlášť vysokou míru bezpečnosti.

Velké vytížení materiálu
s optimálním umístěním stojek podle aktuální zátěžové situace

Maximální možnost přizpůsobení
s jednotnými modulovými rozměry ve všech třech směrech

Přemístění ve velkých sestavách
díky velmi tuhému styčníkovému spojení sloupků a horizontál

Velmi kompatibilní
vzhledem k optimálnímu sladění jak se systémy stropního bednění PERI, tak také s běžnými rozměry ocelových a dřevěných výrobků


Technický popis

  • modulové lešení s pozinkovanými sloupky, horizontálami, diagonálami a podlahami, zábradlím a dalším příslušenstvím pro sestavení podpěrného lešení
  • jako samostatně stojící podpěrná věž dle typových zkoušek až do výšky 8,39 m a pro zatížení do 40 kN; s horním uchycením do výšky 21,89 m (popř. 22,34 m s vytaženými patkami) a pro zatížení do 46 kN
  • jako podpěrná věž s předsazenými sloupky nebo bárka z podpěrných věží pro vysoké svislé nebo vodorovné zatížení
  • navržené přesně podle poptřeb stavby jako prostorová nosná konstrukce pro téměř každý tvar a zatížení
  • vertikální a koncové sloupky, horizontály, diagonály a podlahy v různých délkách v modulu po 25 cm, popř. 50 cm
  • plynulé přizpůsobení výšky kombinací 2,00 m dlouhých vertikálních sloupků a koncových sloupků v různých délkách
  • snadné přizpůsobení délek polí v modulu po 25 cm, popř. 50 cm stejně jako vzdáleností styčníků 50 cm ve všech třech směrech