You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Příhradový nosník VRB

Přehled

Příhradový nosník VRB je nasazován u projektů, u kterých musí být odváděno zatížení z velkých rozponů. Vyznačuje se především vysokou únosností - do 3 000 kNm - při srovnatelně malé hmotnosti.

Efektivní nasazení
Velká únosnost systémových dílů zajišťuje optimální nasazení materiálu a tím minimalizuje náklady.

Rychlé přizpůsobení délky
Snadné přizpůsobení délky vazníků měnícím se rozponům s několika různými rámy.

Velká míra bezpečnosti
Integrovaná řešení pro pracovní plošiny a přístupy s modulovým lešením PERI UP.


Technický popis

  • vytvořen pro rozpony do 40 m a dovolený ohybový moment 3 000 kNm
  • kombinací různých délek rámů a teleskopickou funkcí rámů v místě uložení se dají bez mezer realizovat všechny rozpony a vyrovnat montážní tolerance v uložení.

Download