You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vysokopevnostní podpěry PERI UP Flex HD

Přehled

4sloupkové vysokopevnostní podpěry ze systémových dílů PERI UP Flex přenáší zatížení do 200 kN. Hydraulický válec umístěný v patce umožňuje regulovaný pokles podpěry pod zatížením, stejně jako plánované regulované předepnutí, které je vyžadováno při podepření stávajících konstrukcí. Hydrauliku je možné přemisťovat od podpěry k podpěře, to snižuje počet potřebných válců.

Systematické předepnutí
s hydraulickým válcem např. pro podepření rekonstruovaných objektů.

Regulované uvolnění při zatížení
hydraulickým válcem v patce.

Hospodárné
díky použití standardních konstrukčních dílů modulového lešení PERI UP Flex.

Lehké díly malých rozměrů
pro snadnou manipulaci ve stísněných prostorách u rekonstrukcí a v průmyslových zónách.


Technický popis

  • 4sloupková vysokopevnostní podpěra pro přenesení koncentrovaného bodového zatížení do 200 kN, pro montážní výšky do  8.00 m
  • z vertikálních sloupků PERI UP s délkou 50 cm až 3.00 m, horizontál UH Plus, spouštěcího vřetena a hlavy stejně jako doplňkového hydraulického zařízení pro patku
  • plynulé přizpůsobení výšky s pomocí hlavy; předepnutí a uvolnění spouštěcím vřetenem s pomocí hydraulického zařízení HD
  • mechanické přenesení síly v klidovém stavu stavěcí maticí
  • hlava se sklopnou deskou v úhlu 3°; připojení na spodní nosník HDT možné