You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Vysokopevnostní věž VST

Přehled

VARIOKIT Vysokopevnostní věž VST slouží jako podskružení a používá se v projektech, které vyžadují přenos velkých zatížení. Může být sestavena jako čtyřsloupková věž, věž s předsazeným sloupkem, podskružení, podpěrná stěna nebo prostorové podepření.

Rychlá montáž

Se spojením čepy a předem montovanými segmenty věží do výšky 10 m.

Snadné přizpůsobení výšky

S pomocí hydrauliky, se kterou je možné obsluhovat hlavu s vřetenem při plném zatížení.

Hospodárné řešení

Všechny systémové díly jsou k dispozici v nájemním skladu PERI.


Technický popis

  • čtyřsloupková věž, věž s předsazeným sloupkem, podpěrná stěna nebo prostorové podepření
  • zatížení sloupku až 700 kN
  • způsob nasazení do výšky 40 m je popsán v Návodu k montáži a použití
  • vyšší konstrukce lze realizovat po vypracování návrhu podle požadavků projektu
  • hlavu lze při plném zatížení obsluhovat s pomocí hydrauliky, která je umístěna nad hlavou
  • s pomocí odstupňovaných délek kolejnic RCS, dvou dorovnávacích prvků a hlavy lze plynule nastavit jakoukoli výšku

Varianty

Za použití standardních systémových dílů lze zhotovit širokou škálu systémů podskružení:

Čtyřsloupkové věže
Standardní konfigurace s rozměry 2 m x 2 m.
Nebo s volitelnými rozměry do velikosti max. 6,50 m x 6,50 m podle statických požadavků.

Věže s předsazenými sloupky  
V místech obzvlášť vysokého zatížení mohou být věže doplněny předsazenými sloupky, čímž se přípustná únosnost v daném místě zdvojnásobí.

Podpěrná stěna
Jednotlivé věže lze také propojit do polí, čímž lze dosáhnout výrazně vyšší příčné tuhosti v jednom směru.

Prostorové podepření
Propojení jednotlivých polí z podpěrných věží umožňuje zvýšit příčnou tuhost také ve druhém směru.

Bárky z podpěrných věží
V místě mostních opěr a pilířů lze systém použít také jako bárku z podpěrných věží až do výšky 10 m jen s uchycením v oblasti hlav.

Systém může být doplněn o lešení PERI UP pro zajištění bezpečného přístupu.

Download

Ing. Josef Hodan, stavbyvedoucí
Ing. Josef Hodan
stavbyvedoucí

Použití vysokopevnostních věží VST VARIOKIT pro podepření prefabrikovaných nosníků mostu bylo rozhodující pro splnění požadavku na minimální zúžení průjezdného profilu na dálnici. Spolu s doplněnými lávkami byl zajištěn bezpečný pohyb pracovníků při provádění monolitických příčníků těsně vedle komunikace.

Projektbericht