You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Armovací lešení PERI UP Flex

Přehled

PERI UP Flex je ideální armovací lešení pro každodenní stavební činnost, jako je např. armování, obedňování a betonáž. Vysoká míra bezpečnosti na pracovišti zvyšuje efektivitu práce staveništního personálu. Armovací lešení jsou k dispozici se šířkou základny 150 cm nebo 250 cm a mohou sestávat až ze tří polí v podélném směru. Pevné spojení na tah umožňuje přemisťování velkých sestav lešení jeřábem.

Stabilita
Bez ukotvení - bez nutnosti přitížení před bedněním a stěnami.

Možnost naplánování
Stavebnicový princip umožňuje rychlé stanovení množství potřebného materiálu.

Rychlost
Pevné spojení jednotlivých dílů na tah umožňuje přemísťování kompletních sestav jeřábem.

 


Technický popis

  • možnost použití jako pracovního lešení ze skupiny lešení 1 – 3 podle normy DIN 4420-1 nebo třídy zatížení 1 – 3 podle normy EN 12811-1 (0,75 – 2,00 kN/m²)
  • splňuje požadavky na zatížení náporem větru podle normy DIN EN 1004 nebo DIN EN 12811
  • systémová šířka 75 cm a 100 cm
  • šířka základny 150 cm nebo 250 cm
  • maximální výška podlahy 6,60 m (při šířce základny 150 cm) nebo 10,80 m (při šířce základny 250 cm)
  • pevné spojení na tah umožňuje přemísťování sestav jeřábem