You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Ocelové schodiště PERI UP 100 / 125

Ocelové schodiště PERI UP 100 / 125: Schodiště pro vysoké požadavky na únosnost a schůdnost.
Ocelové schodiště PERI UP 100 / 125: Lehké stupně se montují velmi rychle; při montáži se zaháknou a zajistí bez nutnosti dalších opatření.
Ocelové schodiště PERI UP 100 / 125: Uživatelům ocelového schodiště nabízí i při provozu v obou směrech dostatek místa. To je velkou předností i při velkém počtu uživatelů.
Ocelové schodiště PERI UP 100 / 125: Perforovaný povrch stupňů je velmi bezpečný proti skluzu, i v případě pohybu v botách znečištěných olejem.

Přehled

Ocelové schodiště PERI UP se sestavuje ze schodišťových nosníků a jednotlivých stupňů. Desetisloupková schodišťová věž s výškou do 50 m je dimenzována pro zatížení až do 3,0 kN/m2. S šířkou stupňů 100 cm nebo 125 cm a oddělenými podestami je systém nejvhodnější pro větší pohyb uživatelů.

Velmi únosné
Konstruované pro zatížení 3,00 kN/m² pro schody a podlahy s délkou výstupu 20 m.

S komfortní šířkou
Dostatek místa i při provozu v obou směrech, transportu materiálu a nemocných na nosítkách.

Montované bez nářadí
Schodišťové nosníky se namontují a osadí stupni, které bez dalších dílů při montáži bezpečně zapadnou.


Technický popis

  • schodiště z nosníků a jednotlivých stupňů široké 100 cm příp. 125 cm (světlá šířka schodiště 96 cm příp. 121 cm)
  • použitelné v protisměrném nebo stejnosměrném schodišti s výškou konstrukce 2,00 m až 50,00 m
  • půdorys 2,00 m x 4,50 m (se stupni 100) příp. 2,50 m x 5,00 m (se stupni 125)
  • dovolené zatížení: 3,00 kN/m² pro ramena a podlahy, příp. 40,0 kN pro celou konstrukci, nebo 3,00 kN/m2 na délku výstupu 20 m