You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Building Information Modeling (BIM)

Přehled

PERI podporuje metodiku BIM a začleňuje procesní data o bednicí a lešenářské technice do odpovídajících digitálních systémových databází. Mimo jiné se trojrozměrná vizualizace projektu spojí přes plánování taktů s časovou dimenzí. Další procesní údaje jako např. potřebné změny ve výkresech budou zdokumentovány a dále sledovány v mobilní správě informací o stavbě. Různé funkce umožňují spolupráci na stavbě i mimo ni. Cílem je kompletní začlenění návrhů bednění a lešení do budoucích BIM modelů. Tak by měly být již v časných fázích projektu vyhodnoceny různé obchodní alternativy s ohledem na jejich působení na náklady, termíny a kvalitu a změny v projektech trvale sledovány.

Zlepšení průběhu stavby
trojrozměrnou vizualizací a animovanými modely postupů před zahájením projektu

Efektivní realizace stavby a transparentnost nákladů
optimalizovanou přípravou práce a začleněním dalších procesních dat

Vyladěné procesy
průběžné řešení - od návrhu v CAD přes provádění změn až po uvedení do provozu