You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Logistické služby

Přehled

Tu nejlepší podporu nabízíme také při uskutečnění návrhu, od začátku až do poslední vratky na sklad.

Naše síť logistických center zajišťuje rychlou dostupnost materiálu pro jakýkoliv projekt.

Na mnoha trzích umožňujeme také pronájem našich systémových zařízení. Náš manažer odbytu a supervizor nabízí pomoc přímo na stavbě tak, aby mohl uživatel systémy PERI od začátku efektivně využívat.


Čištění a údržba

Velké vytížení bednění vyžaduje pro dosažení dobrých výsledků při nasazení pravidelnou údržbu. PERI nabízí odborné čištění a opravy na různých místech na celém světě a zajišťuje tak pro zákazníky trvalou kvalitu materiálu.

Individuální přizpůsobení
stanovení potřebných služeb podle stavu materiálu - provádí odborníci z PERI

Profesionální opravy
nejmodernější technikou provádí odborníci z PERI

Rychlá realizace
rychlé opravy a vratky díky propojeným servisním centrům


Nájemní park a distribuce

Nejlepší materiál ve správném množství ve správný okamžik na správném místě

Pronájmem materiálu je možné pokrýt hospodárně spotřební špičky. Také u speciálních projektů je pronájem vhodného materiálu výhodou. PERI disponuje s více než 110 logistickými centry po celém světě a dodává spolehlivě materiál do místa nasazení. Organizovanou výměnou materiálu mohou být dodána také velká množství materiálu pro mimořádné zakázky. PERI tím zbavuje nájemce rizika vytíženosti a stará se zároveň o stále stejnou kvalitu systémů bednění a lešení.

Optimální dodávky
díky velkým nájemním skladům na různých místech na světě

Bezpečná přeprava
se standardním balením v paletách a mřížových paletách přemísťovaných jeřábem.

Nerušené pracovní postupy
Flexibilita v našich skladech.