You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podpora projektů

Přehled

Od zahájení výstavby podporuje šéfmontér stavaře při efektivním nasazování systémových zařízení PERI přímo na stavbě. U velkých staveb se v případě potřeby angažuje projektový manažer PERI. Ten v těsné spolupráci s vedením stavby napomáhá mimo jiné při přizpůsobování množství potřebného materiálu v průběhu výstavby. Projektový manažer pomáhá s optimalizací zásob materiálu a nákladů po celou dobu výstavby.

Profesionální instruktáž na stavbě
provedená zkušeným šéfmontérem PERI

Zvýšení hospodárnosti
individuálním řízením projektu přímo na místě

Průběžná možnost kontroly
prostřednictvím porovnání "má být a je", při stálé kontrole materiálu, času a nákladů

Transparentnost a záruka
díky přehledné formě vyúčtování dle skutečnosti na stavbě


Služby

Šéfmontér PERI

  • instruktáž k obsluze a manipulaci se systémy bednění a lešení PERI
  • vysvětlení výkresů a výpisu prvků
  • informace o údržbě, čištění a skladování systémů bednění a lešení PERI

Projektový manažer PERI

  • navrhování, dodávka a řízení hospodárného nasazení materiálu
  • organizace a koordinace návrhu bednění a lešení
  • řízení přípravy materiálu ve stanovených termínech
  • koordinace pohybu materiálu na stavbě
  • organizace procesů navrácení materiálu
  • vyhotovení ekonomických ukazatelů na týdenní a měsíční bázi