You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technické služby

Přehled

Bednění a lešení od jednoho dodavatele

Technici PERI připravují často již ve fázi zadávání zakázky technicky a hospodárně optimální řešení pro bednění a lešení. Detailní a přehledné výkresy PERI a přesné výpisy prvků usnadňují kalkulaci a přípravu práce. Přitom se starají o garanci výše nákladů při realizaci. Technické zpracování obsahuje také statické výpočty vztahující se k projektu, v případě potřeby také ve formě pro provedení kontroly správnosti.

Optimalizovaná řešení
Návrhy bednění a lešení přesně podle daného projektu s výkresy a výpisy prvků.

Vlastní kontaktní osoba
Stálá podpora projektu a technické poradenství prováděné specialistou PERI - v případě potřeby také přímo na stavbě.

Bezpečné plánování
Statické výpočty připravené v souladu s předpisy nebo ve formě, která umožňuje provádění kontroly správnosti.


Projektování ve 3D

Jasné a pochopitelné modely komplexních a náročných zadání

Reálné fotografie, trojrozměrné vizualizace a pohyblivé obrázky usnadňují pochopneí komplexních projektů a starají se o transparentnost postupů výstavby. Prostřednictvím simulací pracovních postupů nebo také plánováním taktů dle modelu spojují technici PERI řešení projektů s dimenzí času. Toto zaměření na postup výstavby nabízí potenciál zaměřený na plánování a řízení procesů na stavbě.
 

Transparentnost nákladů
vizualizací technického řešení.

Zlepšení postupů výstavby
díky animovaným simulacím postupů již před zahájením projektu

Efektivní provádění stavby
s optimalizovaným rozvrhováním prací a informacemi opírajícími se o model

Sladěné procesy
Průběžná řešení - od výkresů v CAD až po montáž


Inženýring

Individuální návrhy a poradenství

  • výkresy nasazeného bednění dle projektu a statické výpočty pro každou stavbu
  • prováděcí plány a statické výpočty s možností kontroly správnosti u podpěrného a pracovního lešení pro jakýkoliv požadavek
  • statické výpočty pro návrhy bednění a lešení při zohlednění platných norem
  • vypracování optimální potřeby materiálu při plánování taktů

Montáž bednění

Montáž bednění na míru projektu od přířezu desek až po smontované trojrozměrné sestavy

Provádíme přířezy bednicích desek a speciální sestavy bednění různého druhu - od jednoduchých tvarů a forem pro výklenky až po trojrozměrné bednění pro jednorázové nasazení. Všechny panely na míru jsou zhotoveny v požadované kvalitě a podle plánovaného počtu nasazení.
 

Vhodná úprava
Přizpůsobení části stavby, popř. tvaru konstrukce.

Vysoká kvalita
Nejvyšší kvalita díky výrobě s nejmodejnější technikou, prováděné vyškoleným personálem.

Vyráběno dle požadavků
Výroba a dodání na stavbu přesně podle stanoveného časového harmonogramu.