You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technické služby

Optimalizovaná řešení pro každý projekt na celém světě.
Naši technici PERI vypracují ve spolupráci se zákazníkem komplexní návrhy pro náročné projekty na celém světě.

Přehled

Bednění a lešení od jednoho dodavatele

Technici PERI připravují často již ve fázi zadávání zakázky technicky a hospodárně optimální řešení pro bednění a lešení. Detailní a přehledné výkresy PERI a přesné výpisy prvků usnadňují kalkulaci a přípravu práce. Přitom se starají o garanci výše nákladů při realizaci. Technické zpracování obsahuje také statické výpočty vztahující se k projektu, v případě potřeby také ve formě pro provedení kontroly správnosti.

Optimalizovaná řešení
Návrhy bednění a lešení přesně podle daného projektu s výkresy a výpisy prvků.

Vlastní kontaktní osoba
Stálá podpora projektu a technické poradenství prováděné specialistou PERI - v případě potřeby také přímo na stavbě.

Bezpečné plánování
Statické výpočty připravené v souladu s předpisy nebo ve formě, která umožňuje provádění kontroly správnosti.


Projektování ve 3D

Jasné a pochopitelné modely komplexních a náročných zadání

Reálné fotografie, trojrozměrné vizualizace a pohyblivé obrázky usnadňují pochopneí komplexních projektů a starají se o transparentnost postupů výstavby. Prostřednictvím simulací pracovních postupů nebo také plánováním taktů dle modelu spojují technici PERI řešení projektů s dimenzí času. Toto zaměření na postup výstavby nabízí potenciál zaměřený na plánování a řízení procesů na stavbě.
 

Transparentnost nákladů
vizualizací technického řešení.

Zlepšení postupů výstavby
díky animovaným simulacím postupů již před zahájením projektu

Efektivní provádění stavby
s optimalizovaným rozvrhováním prací a informacemi opírajícími se o model

Sladěné procesy
Průběžná řešení - od výkresů v CAD až po montáž


Inženýring

Individuální návrhy a poradenství

  • výkresy nasazeného bednění dle projektu a statické výpočty pro každou stavbu
  • prováděcí plány a statické výpočty s možností kontroly správnosti u podpěrného a pracovního lešení pro jakýkoliv požadavek
  • statické výpočty pro návrhy bednění a lešení při zohlednění platných norem
  • vypracování optimální potřeby materiálu při plánování taktů

Montáž bednění

Montáž bednění na míru projektu od přířezu desek až po smontované trojrozměrné sestavy

Provádíme přířezy bednicích desek a speciální sestavy bednění různého druhu - od jednoduchých tvarů a forem pro výklenky až po trojrozměrné bednění pro jednorázové nasazení. Všechny panely na míru jsou zhotoveny v požadované kvalitě a podle plánovaného počtu nasazení.
 

Vhodná úprava
Přizpůsobení části stavby, popř. tvaru konstrukce.

Vysoká kvalita
Nejvyšší kvalita díky výrobě s nejmodejnější technikou, prováděné vyškoleným personálem.

Vyráběno dle požadavků
Výroba a dodání na stavbu přesně podle stanoveného časového harmonogramu.